Ces i fy rhwydo dros y penwythnos

| 16-08-2015 9:22 pm

Mae Gwyl Caught by the River Teifi wedi fy atgoffa bod cerddoriaeth i fod i gael ei glywed yn fyw. A bod gweld a chlywed cerddoriaeth fyw yn golygu hynny'n union - ei fod e'n dod yn fyw.

Colorama
Mae gyda fi'r albyms i gyd, dwi wedi mwynhau eu cerddoriaeth ers yr albwm cyntaf. Mae eu cerddoriaeth yn amrywio rywfaint, o fewn albyms ac o albym i albym ond mae pob un yn gerddorol a soniarus, y caneuon yn catchy ac eto'n llwyddo i fod yn edgy.
Yn fyw mae'r cyfan yn codi i ryw lefel arall ac fel petai nhw'n newid o fod yn lliw golau i liw vivid a llachar.
Mae steil cyflwyno hoffus, agos atoch ac mor gyfeillgar a naturiol gan Carwyn wnaeth lwyddo i greu naws gyfforddus.
Digon cyfforddus i bawb deimlo y gallen nhw ddawnsio, symud eu traed, nodio i'r bit a mwynhau'r sŵn.
Fideo Why is SHe With Him?

Meilir Jones
Rhwng y pum aelod roedd dwy ffidil, dwy gitâr fas, gitar, keys, dryms, bongos, synth a llais yn cael eu chwarae mewn gwahanol ganeuon.
Er i fi glywed dwy gan ganddyn nhw ar y radio, wrth weld y band yn chwarae a Meilir Jones yn canu yn enwedig gallwn i weld y gerddoriaeth a'r bits yn llifo drwyddo. Mae rhai wedi awgrymu taw act yw'r cyfan ond beth yw’r ots? Roedd e a'r band yn joio, a'r gynulleidfa wrth gwrs.
Birds gan Meilir Jones

Gwenno
Er i fi wrando ar yr albwm sawl gwaith a'i mwynhau doedd hi ddim gyda'r uchaf ar fy rhestr o hoff albyms. Ar ôl gweld Gwenno'n fyw bydda i'n gwrando ar yr albwm yn wahanol.
Roeddwn i'n gyfarwydd â'r cysyniad a'i bod wedi ei seilio ar nofel ffug-wyddonol, ond roedd esboniad i ambell gan yn rhoi mwy o ystyr i'r caneuon.
Patriarchaeth

Ysgol Sul
Gallai rhywun ddiystyru Ysgol Sul cyn o'u gweld yn unig. Gyda'u hwynebau difynegiant a'u bod braidd yn symud; eu bod yn siarad ymysg ei gilydd rhwng caneuon ac nad oedden nhw'n ymwneud ormod a'r gynulleidfa, gallai rhywun feddwl nad ydyn nhw am fod yno a taw digwydd troi lan gwnaethon nhw. Ond mae eu swn cymaint mwy. Maen nhw'n deall ei gilydd - yn cyd-symud wrth newid bit a rhythm; eu swn yn dod at ei gilydd ac yn gwau i'w gilydd.
Gyda'u caneuon llawn angst ifanc, mae'r swn a'r geiriau gyda'i gilydd wedi'u perfformio yn fyw yn cyfleu fod pa bynnag ferch maen nhw’n, canu amdani yn achosi diwedd byd. Mae'r angst i'w glywed mewn recordiadau, ond mae cymaint mwy yn fwy real yn fyw.
Fy nghwyn i oedd y lleoliad. Mae angen dawnsio a symud i'w caneuon, a dwi wedi gwneud mewn gigs eraill ond doedd e ddim yn teimlo'n iawn gwneud  yng ngolau dydd, ble nad oedd lle i ddawnsio ynghanol y cadeiriau.
Tiwns Ysgol Sul

Carw
Dyw cerddoriaeth wedi ei greu ar laptop ddim lot mwy na DJo i fi ar y cyfan. Er galla i werthfawrogi hynny fel sgil, chwarae cerddoriaeth yn hytrach na'i berfformio sy'n cael ei wneud.
Ond roedd Carw - boi a'i laptop a synth yn canu, yn creu bits ac awyrgylch i ymlacio iddo. Gallai e'n rhwydd fod yn gerddoriaeth cefndir ond roedd ganddo ryw bresenoldeb, ac yn mynnu sylw i'w gerddoriaeth.
Elevate

Anelog
Er eu bod yn enw lled newydd roedden nhw'n argyhoeddi. Pob un yn chwarae a hyder, yn edrych yn gyfforddus ar y llwyfan a gyda'i gilydd ac yn joio - ac wedi arfer. Galla i ddychmygu eu bod wedi gigio tipyn.
Er eu bod yn ddigon hapus wrth gyflwyno'u caneuon roedden nhw'n rhoi'r argraff eu bod yn creu ac yn chwarae cerddoriaeth er mwyn eu mwynhad eu hunain gymaint â'r gynulleidfa. Mae hynny'n rhoi mwy o fwynhad i bawb.

Felly ces i benwythnos o gerddoriaeth wych oedd yn argyhoeddi. Mae'n siŵr y dylen i ymddiheuro - ro'n i'n joio 'dawnsio' ond alla i ddim bod mor siŵr i bawb arall ei werthfawrogi!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa