Doedd e ddim y dechread gorau....

| 01-09-2015 9:29 pm

Penderfyniad 'spur of the moment' heb ei hystyried oedd e i ddweud y gwir. 'Trial e mas' am ddiwrnod oedd y bwriad. A wnes i ddim dweud wrth unrhyw un am y bwriad.

Roedd peidio yfed llaeth na bwyta iogyrt a menyn yn rhwydd - roedd mwy a mwy o mhrydau i yn digwydd bod yn figan ta beth. Ond y camgymdeirad wnes i oedd edrych ar becynnau bwyd jyst cyn eu bwyta - creision, grawnfwyd, bara, cracers ayb.
Mae 'whey powder' sef llaeth powdr mewn sawl peth annisgwyl a menyn a chynnyrch anifeiliaid mewn sawl peth nad oedd ei angen mewn gwirionedd.

Doedd hi ddim yn rhwydd ond des i ben a hi'n ddigon rhwydd i roi tro arall arni am ddiwrnod sawl gwaith; a pheidio prynu pethau oedd a'r whey powder neu'r menyn ynddyn nhw, a chyfnewid pethau a choginio llai o bethau oedd angen llaeth. Ac yn sydyn do'n i ddim wedi bwyta nac yfed unrhyw gynnyrch anifail ers sbel. A do'n i ddim yn gweld eisiau unrhyw beth ro'n i'n arfer ei fwyta. Des iar draws bwydydd newydd o bob math i gymeryd lle yr hen bethau

Rwy'n figan ers rhyw dair blynedd erbyn hyn, wedi dysgu lot ar y daith - ac yn difaru dim!

Dros y mis nesa y bwriad yw rhannu rysaits, profiadau ac agor y drws i fyw yn figan.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa