Ffor ffa's sêc!

| 02-09-2015 8:17 pm

Os 'ych chi'n honni nad ydych chi'n hoffi ffa, 'dych chi ddim wedi bwyta ffa yn iawn.

Ffa – allwn i ddim byw hebddyn nhw. Wel, byddai 'mywyd i dipyn mwy diflas hebddyn nhw o leia. Alla i ddim cofio dechrau bwyta ffa o ddifri, ond nawr alla i ddim dychmygu peidio eu bwyta. Bach iawn o 'mhrydau i sydd heb ffa o ryw fath.

Maen nhw'n dod yn sych, mewn tin yn barod i'w defnyddio, mewn hwmws a phate ac maen nhw'n gallu cael eu defnyddio i wneud, wel, fwy neu lai unrhyw beth.

Ymysg fy ffefrynnau mae cidnabêns coch, ffacbys a ffa soia. Ond mae ffa yn rhywbeth gweddol newydd i fi. Hyd yn oed yn llysieuwraig doeddwn i ddim yn bwyta rhyw lawer o ffa – doedden nhw ddim yn rhywbeth roedd Mam yn eu defnyddio. Heblaw pan oedden ni'n cael bîns ar dost.

Ond dros y blynyddoedd dechreuais i fwyta mwy a mwy o ffa. Mewn stews, cyris, ar dost neu daten, mewn salad a hyd yn oed mewn cacennau. Ie, mewn cacennau.
Y 'Great Vegan Bean Book' (ac odi, wir, mae e'n llyfr grêt) wnaeth fy nghyflwyno i i'r syniad o ffa mewn cacennau a phrydau melys. Mae gyda fi rysáit am hufen iâ â ffacbys rhywle – a hyd yn oed smwddi gyda banana, ffacbys a llaeth.
Nes i chi drial ffa mewn cacen mae'r syniad yn od, a rhaid cyfaddef nad oeddwn i hyd yn oed yn siŵr y byddai'n gweithio. Ond mae Mam wedi blasu black bean brownies – heb wybod bod ffa ynddyn nhw cyn eu trio, ac fe wnaeth hi eu hoffi nhw. Ac mae Mam yn deall (ac yn joio) cacen. Felly dyma rysáit am y black bean brownies.

I'r rhai bach llai mentrus, beth am Chickpea and Parsnip Bake - mae gyda fi rysait ar gyfer pob achlysurol felly peidiwch bod ofn gofyn am ragor!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa