Pecyn o gnau

| 03-09-2015 9:31 pm

Nes  'mod i'n rhyw bymtheg, cnau mwnci a chnau collen adeg 'Dolig a walnuts i'w rhoi mewn cacennau oedd yr unig gnau fyddai yn ein tŷ ni - a'r cnau yn y bariau Cadbury whole nut roedd Mam mor hoff ohonyn nhw!

Mae cnau wedi dod yn fwy cyffredin dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod cnau mwnci a chollen yn dal i ddod i'n tŷ ni dros gyfnod y 'Dolig, maen nhw yno drwy'r flwyddyn hefyd. Ac anaml iawn bydda i heb becyn o gnau neu bombay mics yng ngwaelod fy mag. Mae ambell un wedi 'ngalw i'n wiwer a ffrind arall yn gweiddi 'nuts - you are what you eat' pan fyddai hi'n fy ngweld i’n bwyta cnau. 

Mae cnau yn grêt - yn hallt, yn blaen, gyda ffrwythau sych, yn gymysg gyda hadau, yn felys wedi eu rhostio neu fel nut butter.

Roeddwn i wastad yn mwynhau peanut butter - smooth oedd Mam yn ei brynu, ond mae gwell gyda fi crunchy. Rwy'n prynu tybiau mawr ohono ar y tro, a byth yn diflasu agor y twb a'i wynto. Falle i hoffter Mam o gnau mewn siocled gael mwy o ddylanwad arna i nag oeddwn i wedi meddwl hefyd, am gyfnod ro'n i'n joio tost â pheanut butter a chololate spread arno.

Rai blynyddoedd nol des i ar draws tahini - hadau sesame wedi eu malu. Does dim angen unrhyw beth gyda fe (er mae llwy yn handi!) A halva - sesame seeds wedi eu malu gyda sudd grawnwin. Pwdin Groegaidd yw e, ac er nad ydw i'n gwybod fawr ddim am fwyd Groegaidd bydden i'n ddigon hapus i fynd atyn nhw am bwdin. Roedd siop ym Mangor yn gwerthu twb mawr o havlva - a'r unig broblem gyda hynny yw mai'r mwyaf sydd 'da chi, y mwya gwnewch chi fwyta.
Yn ddiweddar fe brynodd rhywun pumpkin seed butter i fi yn anrheg pen-blwydd. Mae lliw hyfryd iddo fe a'i flas e'n well, a galla i byth benderfynu ai pumpkin seed butter neu tahini sydd orau. Fel arfer pa bynnag un dwi'n ei fwyta yw'r ffefryn.


Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa