VegaWiki

| 05-09-2015 9:12 pm

Mae yna ambell beth sy'n ddefnyddiol ei wybod, ac yn werth ei rannu.


Mae llaeth neu fenyn yn y pethau rhyfeddaf, ac mae rhywun yn dod yn bach o arbenigydd ar ddarllen labeli bwyd o fod yn figan.
Llaeth powdwr yw whey powder er enghraifft. Petai fi'n gwneud cyri masala fy hunan fyddwn i ddim wedi meddwl defnyddio menyn, llaeth na hufen ond am ryw reswm mae hufen, whey powder a dyn a ŵyr beth arall mewn jariau o saws masala o siop.
Mae e mewn grawnfwydydd, cracers ayb ond mae sawl peth sydd digwydd bod yn figan yn anfwriadol hefyd.
Mae gwefan veganwiki yn rhestru rhai ohonyn nhw.
Byddai rhywun wedi cymryd yn ganiataol fod sawl peth ar y rhestr yn figan ta beth. Pam fod unrhyw gynnyrch anifail mewn creision, love hearts, neu bean burgers ta beth?! Ond maen nhw yno ar y rhestr, yn digwydd bod yn figan.

Fel tudalennau eraill wikipedia, gall unrhyw gyfrannu ato, sydd yn ddefnydddiol iawn - mae rhywun yn sylweddoli bob dydd fod sawl peth annisgwyl yn figan. Ymysg y pethau ar y rhestr mae Fry's Chocolate Cream, Skips blas prawn cocktail, Jammy Dodgers, Oreo, rhai Pot Noodle (blas beef and tomato er enghraifft!), bisgedi bourbon, powdwr cwstard un siop gadwyn, Hartley's jelly pots a hyd yn oed rhai mathau o chocolate spread.

Beth 'ych chi'n synnu ei weld ar y rhestr? Cymerwch bip fan hyn


Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa