Afocado

| 06-09-2015 6:58 pm

Alla i ddim cofio bwyta afocado am y tro cyntaf ond fe wnaeth rhywun roi un i fi fel jôc ar fy mhenblwydd yn ddeunaw. Roedden nhw wedi torri rhan o'r afocado mas, rhoi reis yn ei le a rywffordd wedi rhoi'r croen nôl yn deidi. Pan dorrais i'r afocado fe lifodd y reis mas.

Gallwch chi wneud cymaint mwy na hynny ag afocado, mae'n gweithio gyda chymaint o wahanol bethau.

Wedi ei stwnshio gyda dim mwy na bach o sudd lemon mae'n guacamole, mae'n ffein gyda phupur coch, bach o chili a thato melys mewn salad; mae e'n neis mewn smwddi banana a llaeth almond. Mae gyda fi rysáit (rywle) am 'gacen' siocled sydd ddim angen ei choginio, ac afocado yn sylfaen iddi. Mae afocado a siocled yn dda iawn gyda'i gilydd. A dwi'n dal i fwriadu rho tro ar 'mayonaise' avocado.

Y ddau rysait mwyaf diweddar i fi eu trial oedd byrgyrs afocado a ffa du wedi eu stwnshio, gyda rhyw sbeisys a 'chacen gaws'. Eto, wedi ei stwnshio, mae ansawdd cream cheese iddo, mae'n feddal ac yn felfedaidd. Cacen gaws coconyt a lime oedd gyda fi a bydden i'n ei hargymell, yn bendant. Mae'n ysgafn a dyw blas yr afocado ddim yn ormod, mae e fel petai e'n hanner cuddio a'r lime yn dod â rhyw ffresni i bob rhan o'ch ceg chi.

Os yw hynny'n codi whant arnoch chi i roi arno, dyma'r rysait.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa