Crimson Rhino, Aberystwyth

| 07-09-2015 8:27 pm

Mae'n weddol amlwg y bydd bar smwddis a thipyn o ddewis o ddiodydd figan ond mae crimson Rhino yn Aberystwyth yn cynnig lot mwy.

Mae'u cacennau nhw'n figan - ac yn amrwyio o gacen siocled i gacen foron. Ces i gacen mangos a lime, a'r eisin yn lliw gwyrdd hyfryd - a doedd dim lliwiau artiffisial!
Mae hufen ia figan wedi bod ganddyn nhw unwaith neu ddwy - siocled a choconyt, yr unig drueni yw nad yw e ar gael yn amlach!
Mae brechdannau a byrgyrs ganddyn nhw drwy'r amser, falafels o dro i dro a chawl yn y gaeaf.
Does dim rhaid i bopeth fod yn figan - mae llaeth buwch i fynd mewn smwddis neu gaws ar gyfer brechdannau.

Mae dilyn eu tudlaen ffesbwc yn dipyn o sbort. Mae'r boi sydd biau'r lle yn hoff o arbrofi a weithiau'n ymateb i geisiadau pobl am gacen benodol. Mae gwerth cadw llygad ar y dudalen achos mae ambell beth ond yno am gyfnod byr. Adeg calan gaeaf llynedd roedd smwddi pwmpen a llaeth soia, ond dim ond am dridiau. Roedd y smwddi yna gwerth ei gael.
Pwy ddiwrnod, welais i ar y dudalen facebook mai'r greadigaeth ddiweddaraf oedd 'cacen' siocled a phopcorn. Roedd hi'n ffein.

Os byddwch chi'n Aber, galwch mewn a cymerwch bip ar y dudalen facebook.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa