Betys i bawb o bobl y byd

| 11-09-2015 7:32 pm

Pate ffa gyda betys. 'Na i chi gyfuniad.

Cyfuniad da, ond pwy fyddai wedi meddwl. Prynu'r pate ffa ydw i - cymysgedd o bob math o ffa a rhyfaint o sbeisys. Des i ar draws 'grated beetroot' yn y Polski Sklep rownd y gornel a chymysgu'r ddau rywbryd - dim ond am fod y ddau ar ôl yn y ffridj ac angen eu defnyddio

Mae betys gyda hwmmws yn gret hefyd - sleisys o fetys wedi ei biclo, a'i 'dipo' yn syth i hwmmws pupur coch, be gewch chi well?!
Prynu betys wedi'i biclo bydda i ond mae Mam yn piclo betys ei hun, alla i byth benderfynu pa un sydd orau. Ydi hi'n bosibl i'r sdwff rwy'n ei brynu fod yn fwy ffein, dim ond am ei fod yn 'crinkled'?!

Ges i fetys mewn smwddi yn ddiweddar - gyda sudd grawnwin, llus a banana os cofia i. Synnech chi pa mor ffein oedd e. (Mwy am smwddis fan hyn).

Doedd pawb ddim yn cytuno fod y gacen betys a siocled wnes i yn ffein sbel nol. Roedd lliw cyfoethog iawn iddi - brown oedd hefyd yn gochlyd. Allwn i ddim blasu'r betys, ond roedd e'n rhy amlwg i rai!

Rysait grêt des i ar ei drws rai wythnosau nôl oedd 'pizza' gyda gwaelod o fetys.Redd pob math o bethau i fod ar ei ben e ond ame'n rhaid i fi gyfaddef i fwyta rhywfaint ohono fe hebunrhyw beth ar ei ben e. (Dyma fe)

Un peth alla i ddim gwneud yw yfed sudd betys. O ystyried 'mod i'n gallu bwyta betys gyda phopeth bron, ac wrth ei hunan e synnais i nad oedd y sudd wrth fy nant i.

Mae rhywbeth am olwg betys hefyd. Pwy feddyliau, o edryc arno yn ei groen y byddai'r fath liw tu mewn? Lliw sy'n gadael ei farc ar eich bysedd, a'ch dillad os byddwch chi'n anlwcus. Mae e'n lliwio bwyd - er bod ei liw mor ddwfn, mor dywyll, rywffordd mae'n goleuo unrhyw bryd bwyd.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa