Iechyd da i...Iechyd Da

| 12-09-2015 8:39 pm

Es i gaffi iechyd da yng Nghaerfyrddin i gael cinio heddiw

Mae sawl rheswm pam 'mod i'n hoff o gaffi Iechyd Da yng Nghaerfyrddin. Mae e'n hanner cwato lawr rhewl fach, ac er bod pawb yn gwybod ble mae e, mae rhy deimlad o fynd i rywle dirgel wrth droi lawr am y stryd fach.

Mae' staff mor gyfeillgar. Dydw i ddim yn mynd 'na'n aml ond mae un yn fy nghofio am ryw reswm. Ond mae pob un fel petai nhw wir yn joio gweithio yno. Fel rhywun sydd wedi gweithio mewn caffis a thafarndai, digon clou gall rhywun ddiflasu ar y gwaith. Er taw eu gwaith yw gwerthu bwyd, maen nhw'n ddigon parod eu barn - ac yn fodlon argymell rhywbeth dros rywbeth arall.

Yr awyrgylch - mae'n lle braf, a waeth pa mor fisi yw hi, mae rhywbeth 'laid back' amdano.
Y bwyd. Ble mae dechrau? Mae popeth yn cael ei goginio yno.

Cinio heddiw oedd frittata butternut squash, kale a tofu gyda salad. Mae salads Iechyd Da yn gymysgedd o ddail, moron, cabej coch, moron, tomatos ac afal. Ac yn mynd yn dda iawn gyda'r frittata. mar butternut squash a kale yn dda gyda'i gilydd hefyd. Wnaeth e ddim torri ormod ar fy mwynhad i ohono fe ond roedd ansawdd tebyg i wyau iddo - fel dylai rhywun ddisgwyl gyda frittata. Fel rhywun sydd ddim yn hoddi ansawdd na blas wyau falle nad oedd e'r dewis mwyf naturiol!

Y byrgyr fyddai fy newis natyriol - maen nhw'n gwneud byrgyr cnau heb ei ail, er mae'u falafels yn weddol agos ati hefyd.

Os taw cacen a phaned chi whant mae gyda nhw pob math o de a choffi, a diodydd oer. Bydden i'n argymell super-food smoothie: llaeth a chymsgedd o hadau.

Mae ganddyn nhw amrywiaeth o gacennau a phwdins hefyd - rhai figan a rhai heb eu coginio. Maen nhw'n newid yn rheolaidd hefyd, er bod rhai pethau yno'n sefydlog.

Gallwch chi fwyta mewn neu brynu bwyd i fynd gyda chi - ac mae'r ddau opsiwn yn rhesymol.

Mae dau beth sy'n drueni amdano - trueni mai yn weddol ddiweddar es i yno gyntaf, ac mae'n drueni nad ydw i yng Nghaerfyrddin yn amlach.....

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa