Tofu

| 13-09-2015 7:57 pm

Nutty tofu byrgyrs oedd y peth cyntaf i wneud a tofu.

Mae'n siŵr i fi fod yn llysieuwraig ers rhyw flwyddyn a Mam wedi clywed am tofu a phenderfynu ei brynu. Alla i ddim cofio ei fwyta y tro cyntaf – ond mae rhyw gof gyda fi i Mam geisio gwneud rhywbeth i bawb ag e, ac mai wrth ei hunan y caethon ni fe. Dyw tofu ddim y peth mwya cyffrous wrth ei hunan, ond mae digon gallwch chi wneud ag e. A diolch byth bod llyfryn rysaits yn y pecyn gyda'r tofu. Dyna ble ces i'r syniad o wneud y nutty tofu byrgyrs.

Mae sawl rysait am fyrfyrs wedi dod, a mynd, ond mae'r nutty tofu byrgyrs yn dal i fod yn bach o ffefryn. Falle taw'r cnau a'r moron gyda fe sy'n gwneud y tric.

Er canmol y llyfryn rysait, galla i gofio synnu bod posibl gwneud cacen gaws â'r fath stwff. O wynto a gweld tofu am y tro cyntaf mae'n anodd dychmygu y gallai rhywbeth melys gael ei wneud ohono.

Ers i fi ddechrau bwyta tofu mae wedi dod yn fwy cyffredin ac amlwg, mae mwy o fathau o tofu ar gael – tofu pupr choch a thomato a tofu wedi ei fygu a gall hynny ond bod yn beth da. Rwy wedi gwneud sawl peth ag e – o gyris i stir-frys. Rhaid cyfaddef nad ydw i wedi rhoi tro ar gacen gaws ag e, ond dyw e ddim yn amhosibl...

A dyma ambell syniad ar gyder tofu:
Sweet and Sour
Tofu Scramble

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa