Bwyd 'arbennig'

| 14-09-2015 8:31 pm

Dydw i ddim yn un am fwyta mas na dim yn aml, ond bydda i'n mynd am gyfarfod mewn cwpwl o wythnosau ac wedi cael ein holi a oes 'gofynion lluniaeth' gyda ni. Ydi bwyd figan yn ofyniad lluniaeth?

Mewn llefydd bwyta un o'r pethau rwy'n ei wrthwynebu fwyaf yw nodyn ar waelod bwydlen i ddweud fod dewis llysieuol neu figan ac i ofyn amdano. Mae'n llai cyffredin ar gyfer bwyd llysieuol nawr rhai cyfaddef.

Mewn rhyw ginio pan oeddwn i'n gweithio i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor aeth hi'n banic llwyr, bron. Roedd pryd tri chwrs a neb wedi cael dewis o flaen. Llysieuwr oeddwn i ar y pryd a phan 'nes i wrthod y cwrs cyntaf yn garedig am 'mod i'n llysieuwraig dywedodd y weinyddes wrtha i nad oedd unrhyw un yn gwybod bod llysieuwraig yn dod. Daeth un o'r trefnwyr ata i gan hanner ymddiheuro a rhoi bai arna i mewn gwirionedd nad oedd hi wedi gallu rhoi gwybod 'mod i'n llysieuwraig, am nad oedd hi'n gwybod. Ymddiheurodd y weinyddes wrth ddod a phlatiaid bach o dato stwnsh (gyda mwstard drwyddo), ac asparagys yn dod ohono fel ei fod yn edrych fel haul oedd, fel mae'n digwydd, yn weddol.
Ond doedd dim gwahaniaeth am y bwyd - yr egwyddor oedd y broblem. Y ffaith bod y trefnwyr a'r cogydd yn cymeryd yn ganiataol fod pawb yn bwyta cig ac eisiau bwyta cig.

Unwaith neu ddwy rwy wedi gorfod archebu bwyd o flaen llaw cyn mynd mas, gan ddweud 'mod i'n figan a chael yr ymateb y bydd rhywbeth yn cael ei baratoi ar fy nghyfer. Mae syrpreisys yn neis, ond o gael dewis fydden i ddim wedi dewis chili sbeislyd. Tra bod pawb arall yn cael dewis (ar y dydd) o ryw bymtheg pryd bwyd, y chili osodwyd o 'mlaen i oedd fy nghinio.
Dro arall fe fu raid i fi ffonio bwyty i 'drafod' beth oeddwn i am gael i'w fwyta - a'r cogydd yn dweud wrtha i beth fyddai e'n gwneud, gan sicrhau y byddwn i'n hapus gyda hynny, ond heb gynnig unrhyw opsiwn arall chwaith.

Er nad ydw i'n dda am benderfynu, mae rhywbeth braf am bori drwy fwydlen, a dewis rhywbeth am fod ei whant e arnoch chi.

Dyw Mam ddim yn debygol o fod yn llysieuwraig byth, wrth drio rhywbeth i fi ei goginio, mae wedi dweud sawl gwaith fod rhywbeth ar goll - cig! Ond eto mae'n hoff iawn o cheese a potato pie a bins ac wedi digwydd dewis quiche llysieuol mewn caffi rywbryd. Fyddai Mam byth yn gofyn yn arbennig am fwyd llysieuol na figan - fel na fyddai'r rhan fwyaf o bobl.

Dyw bwyd figan ddim yn arbennig nac yn anarferol, a does rhaid mynd i ymdrech fawr i'w goginio fe - heblaw fod rhywun yn ei wneud e'n anarferol.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa