Llysiau

| 17-09-2015 8:37 pm

Galla i gofio gwrthod bwyta llysiau, a dweud wrth Mam nad oeddwn i'n eu hoffi nhw a hithau a Dad yn trial popeth i nghael i i'w bwyta.


Rwy'n cofio gorfod bwyta gweddillion cinio amser swper, bygythiad na fyddwn i'n cael gadael y ford nes bwyta'r cyfan, Dad yn dweud wrtha i am esgus taw pys oedd moron am bo fi'n hoffi pys, Mam yn stwnsho moron gyda thato a phys, a'r ddau yn gwneud y busnes 'byt fforcaid arall i fi gael dy weld di'n bwyta' a 'cholli' pob fforcaid.
Wnaeth yr un o'r pethau yna weithio am sbel.

Erbyn hyn galla i ddim meddwl am lysieun nad ydw i'n ei hoffi. Ac er ei fod yn hurt, bron, i ddweud taw llysiau yw un o'r prif bethau rwy'n eu bwyta, dwi'n cael fy synnu'n aml faint o lysiewur a figans sydd ddim yn bwyta lot o lysiau.
Gellwch chi wneud pob math o bethau gyda llysiau. O'u rhoi nhe mewn cyris a stir-fry, risotto a byrgyrs ond beth am pizza base gan ddefnyddio tato melys, neu fetys?
A chacennau wrth gwrs. Er bod cacen foron yn weddol gyffredin erbyn hyn, mae rhai yn holi ble mae'r pleser 'drwg' chi'n ei gael o fwyta brownies tato melys, cacen betys a siocled neu dorth corbwmpen. Ond nid rhywbeth newydd yw defnyddio llysiau mewn cacennau. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd mae'n debyg i bobl ddefnyddio panas yn lle bananas mewn pwdins a chacennau hefyd, gan fod bananas mor brin. Ac mae cyrraedd y pump-y-dydd yn esgus eitha da am sleisen go fawr o gacen .

Felly dyma fy mhump uchaf ar gyfer cyrraedd y pump y dydd:

1. Taten felys
2. Betys
3. Sbrowts
4. Pys (o'r ardd heb eu cwcan, yn syth o'r plisgyn)
5. Moron

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa