Train(station) spotting

| 05-10-2015 9:45 pm

Does dim rhyfedd bod Aberystwyth yn apelio at bobl Birmingham.

Ar drên, mae'n dre glan môr mor rhwydd i gyrraedd. Llai na thair ar y trên o siwrne yw hi. Ac er na wnes i stopio digon hir i fynd i Birmingham mae'n newid byd llwyr mae'n rhaid.
Roedd yr orsaf yn addysg. Roedd beic gyda fi, felly bu raid i fi ddefnyddio lifft. Gofynnodd y fenyw oedd yn rhannu lifft a fi - 'are you going to the concourse?' Buodd rhaid iddi esbonio taw'r concourse yw ble mae'r platfforms i gyd.
Er 'mod i'n byw yn Aber, bach iawn o'r tren mae rhywun yn ei ddefnyddio - i Loegr mae'r tren yn mynd, ac mae'n haws gyrru neu ddal bws i Gaerdydd. Gorsaf Clunderwen yw'r agosaf at Eglwyswrw, sy'n daith car hanner awr, ac yn orsaf 'aros ar gais'. Hwlffordd yw'r orsaf drenau 'go iawn' agosaf aton ni a does dim un siop yno - dim ond dau blatfform.
Galla i gofio dal tren i Reading a sylwi bod mwy i siopau yn yr orsaf na Chrymych i gyd. (Ar roeddwn i wedi cyfri siop garej Crymych).
Digon tebyg oedd Birmingham o beth gwelais i.

Dwi ddim yn ddieithryn llwyr i drenau - tren oedd y ffordd gyflymaf i deithio o Waunarlwydd (ger Gorseinon) i Lanelli, a digon syml oedd y ddwy ohonyn nhw fel gorsafoedd. Roedd caffi a siop bapurau yn yr orsaf yn Llanelli, ac yn cau tua 5/5.30. Digon tebyg yw Cheltenham Spa, rhywbeth hen ffasiwn am y ddwy gyda hen bont gerdded i gyrraedd platfform yr ochr draw ac adeiladau cerrig yw'r gorsafoedd eu hunain. Ond yn Cheltenham Spa mae peiriant diodydd oer a dau ddyn mewn siacedi oren yn tacluso. Ac mae'r tai bach ar agor wedi 8.

Roedd Kemble yn wahanol wedyn - platfform a fawr ddim arall, y maes parcio bron 'run maint â'r orsaf ei hun.

Pwy feddyliau fod cymaint i'w ddweud am orsafoedd tren....

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa