Ymosodiadau

| 16-11-2015 9:49 pm

Mae dau gwestiwn yn cael eu gofyn ar hyn o bryd: Beth dylid bod wedi gwneud yn wahanol i osgoi ymosodiadau terfysgol ac a allwn ni ddisgwyl mwy o ymosodiadau?

Mae'r ddau gwestiwn, i fi, yn awgrymu ein bod ni'n gwneud rhywbeth sy'n rhoi ein hunain mewn perygl, yn gwneud rhywbeth na ddylen ni.
Y cwestiwn ddylen ni fod yn fodyn yw: Os yw'r bobl sydd yn arwain ein gwlad ac sydd yn cael eu gosod fel esiampl yn honni bod dial yn gyfiawn, drwy ei alw'n amddiffyn neu gyd-sefyll, sut mae disgwyl i ni wybod yn well?

Does dim lot o wybodaeth am unrhyw peace-talks; falle eu bod nhw wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd ac yn mynd yn eu blaen o hyd ond nad ydyn nhw'n cael eu hadrodd yn y wasg. Falle taw'r bomiau sy'n cael y sylw i gyd. 
Waeth faint o drafod sy'n cael ei wneud, fyddai mwy o hynny'n gwneud dim drwg. Bydd bomiau a lladd, waeth faint o 'ddaioni' ddaw ohono a 'phobl ddrwg' sy'n cael eu lladd, yn gwneud rhywfaint o ddrwg.

Does dim profiad gyda fi o ddelio gyda therfysgwyr, nac arweinwyr gwlad mewn gwirionedd. Does dim lot o brofiad gyda fi o geisio creu heddwch rhwng pobl, heb sôn am mewn gwlad arall felly does gyda fi ddim ateb. Am wn i, does dim ateb perffaith. Ond mae gyda fi awgrym: dangos trugaredd a daioni drwy ein gweithredoedd ni i'n gilydd, ac addysgu'n gilydd drwy hynny.
Fe ddysgon ni i gyd beth yw 'da' a beth yw 'drwg' drwy'n profiad o bobl eraill.
Fe ddysgais i beth oedd dolur drwy gwympo mas, a bod y cwympo mas yn achosi dolur i fi ac i bwy bynnag oeddwn i'n cwympo mas ag e neu hi. Fe ddysgais i bod pethau'n gwella drwy gymodi. Falle i fi orfod cwympo ams unwaith neu ddwy i sylweddoli hynny.  Ond os mai cwympo mas a dolur yn unig ni'n dod i gysylltiad ag e, sut mae disgwyl i ni wybod bod cymodi yn gwella dolur, yn gwybod fod mwy na dolur? Sut mae disgwyl i bobl mewn gwledydd sy'n gyfarwydd â dim ond tlodi, a chlywed fod gwledydd cyfoethocach yn eu hanwybyddu ac yn waeth na hynny, yn gyfrifol am eu dioddefaint i wybod fod mwy na hynnyi ni?
Dyw hi ddim yn rhwydd, ond dangos trugaredd sydd ei angen yn y byd sydd ohoni.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa