Colli golwg

| 28-06-2015 8:21 pm

Yn anterth ymgyrchu -

Y bach yn fawr

| 17-06-2015 8:01 pm

Es i weld drama 'pan oedd y byd yn fach' wythnos diwetha....

Adlewyrchiad brawychus

| 05-06-2015 1:01 pm

Cyfres o ddramâu ffuglen yw cyfres Black Mirror - rhai wedi eu lleoli yn y dyfodol digon agos, a rhai  mewn byd digon tebyg ond digon gwahanol i'n byd ni nes eu bod e'n bosibl ac yn hollol gredadwy. Yn frawychus o gredadwy.

Pawb â'i broblem

| 15-05-2015 3:07 pm

Fe wnes i weld neges ar facebook yn gynharach - rhywun yn synnu (a gresynu) fod pobl yn dal i 'fynd mlaen' am ganlyniadau'r etholiad.

Ble bydden ni heb ddiwylliant?

| 13-05-2015 7:22 am

Fe wnes i glywed Caitlin Moran yn siarad yn ddiweddar. Fe ddywedodd hi  y dylai diwylliant fod yn ddrych i fywyd felly dylai merched weld merched, fel ydyn ni, mewn diwylliant. Nid fel mamau a gwragedd da, neu yn ferched diniwed ac ufudd, fel arall nid ein diwylliant ni yw e.

Adeiladu merched

| 20-04-2015 7:05 am

Dwi heb ddarllen ei nofel ddiweddara (How to Build a Girl) eto ond mae Caitlin Moran wedi bod ar daith i'w hyrwyddo.

X yn y bocs

| 17-04-2015 8:31 am

Yn Sir Benfro mae'n weddol sicr pwy aiff â'r sedd etholiadol. Mae'n sedd 'saff'. Felly oes diben pleidleisio dros rywun arall, ac oes diben pleidleidio o gwbl?

Random Births and Lovehearts

| 12-04-2015 7:28 am

Nofel ddiweddaraf Catrin Dafydd yw hon - dilyniant i Random Deaths and Custard, ond does dim rhaid bod wedi darllen honno i werthfawrogi'r diweddaraf.

Dylanwadu ar ferched

| 09-03-2015 10:28 am

Alla i ddim dweud 'mod i erioed wedi ffitio stereoteip y ferch yn iawn. Ydw, dwi'n joio cwcan, yn gwau yn aml, yn gwisgo sgert, dydw i ddim yn grêt am barcio (!) ond digwydd bod mae hynny, nid achos dylanwad. Ife?

Yr oriau effro

| 02-03-2015 9:23 pm

Bob nos bron, bydda i'n deffro. Gall fod unrhyw bryd rhwng byti 1.30 a 5 a does dim lot o wahaniaeth faint o'r gloch bydda i wedi mynd i 'ngwely, bydda i'n dala i ddihuno rywbryd yn ystod yr oriau yna.

Bridget Jones

| 09-02-2015 12:03 pm

Mae blynyddoedd ers i fi ddarllen nofelau Bridget Jones, hi yw Mam chick-lit i fi, a'r drws i lot o chick-lit 'nes i ddarllen ddiwedd fy arddegau. Alla i ddim goddef chick-lit ragor – yr un stori yw hi dim ond bod enwau, swyddi ac union fanylion y stori'n wahanol. Ond mae whant arna i ddarllen hanes y Bridget Jones yn ei 50'au, i weld a yw hi wedi 'tyfu lan'

Olew

| 30-01-2015 3:07 pm

Mae'n od shwd mae gwynt rhywbeth yn gallu mynd a chi nôl i ryw gyfnod.

Llanw - Manon Steffan Ros

| 25-01-2015 8:32 pm

Mae diniweidrwydd hoffus i gymeriad Llanw yn nofel ddiweddaraf Manon steffan Ros. Rhywbeth byddai rhai yn ei ystyried yn gul - yn y ffordd nad yw gweld dim apel tu hwnt i'w chyfarwydd a mor hapus yn ei milltir sgwar. Ond dyna sy'n ei gwneud mor hoffus.

Pam Trydar a Ffesbwcio?

| 19-01-2015 1:29 pm

Fe wnaeth rhywun disgrifio ffrydiau cymdeithasol fel tudalen newyddion bywyd person.

Sbort mewn ffilm arswyd

| 19-01-2015 4:27 pm

Fe welais i 'The Woman in Black 2 - the Angel of Death' yn ddiweddar, dilyniant i ffilm am dy wedi ei feddianu (haunted house horror).

Nofel am nofelydd yn ysgrifennu nofel.

| 12-01-2015 1:01 pm

Yn Sais gan Alun Cob mae stori lofruddiaeth, sydd yn sefyll bron yn annibynnol ac yn gweithio'n iawn ei hun. Digwydd bod mae Alun Cob, mewn nofel, yn ysgrifennu'r stori honno a hithau'n dod yn wir.

Y Fro Dywyll - Jerry Hunter

| 05-01-2015 2:14 pm

Er mai nofel yn rhoi hanes rhyfel cartref Lloegr a Christnogaeth y cyfnod drwy lygaid Rhisiart Owen yw hon mae tipyn mwy iddi na hynny.

Ambell uchafbwynt diwylliannol

| 05-01-2015 12:12 pm

O dop fy mhen dyma ambell i beth 'nes i joio eleni

Cofio Cilmeri?

| 08-12-2014 8:12 pm

Beth sy'n cael ei gofio yng Nghilmeri?

Dylanwadau

| 08-12-2014 12:09 pm

Mae sawl un wedi dylanwadu arna i'n wleidyddol dros y blynyddoedd, ambell un heb sylweddoli.

Canlyniadau: 104 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6

Bethan Williams

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.