The Walking Dead

| 30-11-2014 8:20 pm

Carol yw fy hoff gymeriad yn The Walking Dead.

Tapiau

| 24-11-2014 11:30 am

Mae cerddoriaeth yn beth anhygoel, a weithiau dim ond wrth i'r gerddoriaeth ddod i ben a ninnau'n cael ein tynnu nôl i'r presennol, i'r byd go iawn ni'n sylweddoli ble ni wedi bod, mewn un gân.

Duw yr Eglwys a Duw y Capel

| 17-11-2014 11:34 am

Maddeuant oedd testun ein darlleniad ni yn y cwrdd heddiw - Mathew 18: 21 Stori'r Gwas Cas

Beth yw effaith cwyno?

| 12-11-2014 7:59 pm

Fe wnaeth rhywun gysylltu gyda Lidl heddiw a'r ymateb yn syth oedd:
“There's been a lot of misinformation....”

Scrooge - pwy fi?!

| 10-11-2014 12:53 pm

Peidiwch fy nghamgymeryd i am berson Nadoligaidd.

Guto'n tanio

| 07-11-2014 9:38 pm

Beth wnaeth fy nhanio (sori!) fwyaf mewn gwers hanes oedd hanes Guto Ffowc.

Siocled

| 06-11-2014 11:23 am

Mae rhyw bleser mewn siocled.

| 03-11-2014 1:58 pm

Diolch am y sylw, diddorol. Cytuno i raddau ond yn bersonol dwi ddim yn hoffi cig na chaws, iogyrt na ...

Sylw | Figaniaeth: Gwneud beth gallwn ni

Bwyd blasus

| 01-11-2014 7:20 pm

Gan ei bod hi'n ddiwrnod rhyngwladol figaniaeth heddiw, cwpwl o ryseitiau....

Figaniaeth: Gwneud beth gallwn ni

| 29-10-2014 8:07 pm

Mae Tachwedd yn fis figan.

Priodi mewn eglwys

| 20-10-2014 2:39 pm

Mae Barry Morgan, Archesgob Cymru, wedi bod mewn ffair briodas heddiw, i annog pobl i briodi mewn eglwysi.

Dybl decyr

| 18-10-2014 8:48 pm

Fydda i ddim yn mynd ar fysus yn aml ragor.

Garw

| 14-10-2014 5:40 pm

Rhwng nofel Alun Gibbard - Talcen Caled; a ffilm Pride does dim prinder trafod ar streic y glowyr. Mae drama gyfredol Bara Caws â chwm glofaol fel lleoliad hefyd.

'Y Ddyled'- Llwyd Owen

| 10-10-2014 9:15 pm

Beth i'w ddweud am 'Y Ddyled'?

Dwi mewn perygl o swnio'n hen ond...

| 07-10-2014 9:24 am

Fe welais i un o fidoes ymgyrchu cynnar y Gymdeithas yn ddiweddar - protest mewn siop fawr yn 2008 oedd hi

Llyfrau

| 29-09-2014 8:35 pm

Cwpwl o lyfrau dwi wedi bod yn eu darllen yn ddiweddar...

Aros yn annibynnol?

| 28-09-2014 4:31 pm

Mae siop goffi adnbayddus (arall) wedi cyrraedd Aber. Mae siop archfarchnad ryngwladol ar fin agor ei drysau. Mae'r stryd fawr yn dal i fod yn weddol llawn o fusnesau annibynnol er hynny, diolch byth.

| 24-09-2014 7:54 pm

Off dop fy mhen a heb weld y silff lyfrau:

Atgofion Hen Wanc - David R Edwards

Dan Gadarn Goncrit/Croniclau ...

Sylw | Fy 10 Llyfr

Canlyniadau: 104 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6

Bethan Williams

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.