Sgidiau

| 23-09-2014 5:42 pm

Dwi'n gwisgo 'sgidiau nes eu bod nhw'n cwympo ar led.

Ffrindiau bore oes

| 21-09-2014 4:41 pm

Ambell i degan allen i ddm gollwng gafael arnyn nhw heddiw, heb sôn am pan oeddwni'n bleyntyn

Yr anthem

| 14-09-2014 11:48 am

Anghofiwch y geiriau a'r don am y tro. Y sefyllfa sy'n bwysig.

Caerfyrddin

| 12-09-2014 5:59 pm

Gwario arian Nadolig, chwilio dillad Haf, a thrip cyn dechrau tymor i gael sgidiau newydd neu rywbeth. Dyna oedd Caerfyrddin i ni.

Synnau fy ieuenctid

| 10-09-2014 7:21 pm

Mae'n od shwd gall rhai caeuon ffitio popeth – yn gallu newid fel sydd angen.

Mmmmmmm

| 07-09-2014 7:01 pm

Mae pori drwy lyfrau rysaits, gwefannau bwyd yn rhywbeth dwi'n joio

Mae'n anodd bod yn ffasiynol

| 06-09-2014 7:44 pm

'Nes i weld rhyw gadair yn cael ei ddisgrifio fel shabby chic pwy ddiwrnod – yn cael ei werthu am lwyth o arian. A meddwl am ein teulu ni. A shwd fyddai rhywbeth fel'na ddim yn edrych mas o'i le yn ein ty ni.

Croeso i'r lle 'na

| 05-09-2014 6:40 pm

Does dim angen i chi wylio fideo Croeso Cymru i groesawu pwysigion NATO, fe wna i ei grynhoi e mewn cwpwl o frawddegau

| 04-09-2014 8:36 pm

Anaml ni'n cael achos i ganmol Carwyn Jones ond sawl un fyddai'n joio 'neud 'run peth ag e ...

Sylw | Jaman i David Cameron

Beth sydd i swper?

| 03-09-2014 8:12 pm

Dyw hon ddim yn bregeth newydd, nac yn un fydd yn dyddio ond mae'n rhwydd iawn ei anghofio.

Mae rhywun wedi bod yn siarad amdana' i

| 01-09-2014 10:40 pm

Mae'n debyg yng Ngwlad yr Iâ fod plant yn dal i gael ei galw wrth enw eu tad, ddim yn rhy anhebyg i'r 'ap' Cymraeg ond mai Bethan ferch Denzil fyddwn i ac Arwyn fab Denzil fyddai 'mrawd. Ond dyna pwy ydw i i rai pobl.

costa del....

| 29-08-2014 6:19 pm

Mae lot o geir yn dala i fod a'r bocsys ar eu toeon, siwtcesys yn cael eu llusgo ambyti; a sawl teulu dewr yn dal i grwydro'r prom mewn siorts a sandals - a chot law; yn mynnu eistedd mas i fwyta bag o tsips neu joio hufan-iâ yn y glaw.

Miwsig, mwyar, mynydd a mwy

| 25-08-2014 6:14 pm

Llai o gofnod blog, mwy o restr fach o bethau dwi wedi eu gwneud.

Beth yw'r peth gorau am wŷl – ble mae dechrau?!

| 24-08-2014 2:19 pm

Bandiau, amrywiaeth, pobl, naws.....

Tiwns

| 21-08-2014 8:05 pm

Dwi'n meddwl ei fod e'n arwydd o gân/albym dda os yw caneuon yn sdico yn mhen i heb fynd ar fy nyrfs i.

Rhwng y cloriau

| 20-08-2014 5:35 pm

Dwi ddim yn un mawr am straeon byrion, gwell 'da fi nofel. Ond mae cyfrol Lleucu Roberts, Saith Oes Efa, yn dda iawn – pob stori.

Beth sy'n 'rhedeg drwy fy meddwl'?

| 19-08-2014 6:58 pm

'Nes i'r Tour de Mon ddydd Sul – yr un bach. Taith o Gaergybi am Fae Trearddur a Rhosneigr a nôl – roedd hi bach yn wyntog, ond yn sych a'r golygfeydd yn ddigon neis.

Pam? Beth? Pryd? Sut?

| 15-08-2014 8:04 pm

Ro'n i'n real swot a sgwâr yn yr ysgol – dal i fod yn sgwâr, ond bach yn llai

Canlyniadau

| 13-08-2014 4:33 pm

Chysgais i ddim lot y noson cyn canlyniadau TGAU, ond do'n i ddim lot gwell y noson cyn canlyniadau Lefel A chwaith.

Mae pobl yn garedig iawn i chi wedi i chi farw.

| 12-08-2014 6:03 pm

Mae cymaint o ystrydebau nawr ond oes, cymaint o ffyrdd i ddweud pethau da am bobl a phawb am gael eu pig i mewn, yn ysu am gael dweud rhywbeth gwahanol.

Canlyniadau: 104 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6

Bethan Williams

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.