Hangofyr Steddfod

| 11-08-2014 6:08 pm

Fel pob blwyddyn, daeth y Steddfod, ac fe aeth e. Ches i ddim cyfle i flogioond fe wnes i nodi ambell i beth yn ystod yr wythnos.

See you in court!

| 29-07-2014 8:35 pm

Bydda i'n y Llys gyda Robin Farrar ddydd Gwener am beintio sloganau ar swyddfeydd y Llywodraeth yn Aberystwyth - fe ofynnodd rhywun sut oeddwn i'n teimlo, dyma fe mewn dwy funud. Sawl peth i ehangu arno fe fan hyn rywbryd

melltith yr haul

| 28-07-2014 11:31 am

Mae'n ddiflas pan fydd yr haul mas a chithai'n dost yn y gwely.

Arferion

| 26-07-2014 11:09 am

Mae gyda ni i gyd ein harefrion bach – quirks, pethau bach ni'n eu gwneud sydd yn hollol normal i ni ond yn ddigon od i bobl eraill.

Y pethau sy'n llenwi'n bydoedd

| 24-07-2014 5:44 pm

Ar hyn o bryd Steddfod yw e.

bricsen

| 23-07-2014 8:49 am

'Nes i ddefnyddio hen ffôn heddiw, y math sydd heb allweddell gyfrifadur fel sydd gan y ffonau clyfar 'ma. Bricsen fyddai rhai yn ddweud!

| 20-07-2014 7:46 pm

Mae pethau bach yn bwysig! Mae effaith rhywun yn gwenu nôl arna i wrth gerdded lawr stryd yn dal i ...

Sylw | Cyfrif bendithion

gwleidyddiaeth a phêl-droed

| 20-07-2014 7:39 pm

Digwyddes i glywed rhan o adroddiad newsbeat ar radio 1 yn cael ei ail-ddarlledu heddiw. Sôn oedden nhw am ad-drefnu cabintet Cameron - mewn steil adorddiad pêl droed. Roedd cyfeiriadau at ennill yr etholiad cyffredinol fel ennill y premier league; sgwad Cameron, bod pobl ar y fainc, y transferday ac ati.

Cacen/Teisen?

| 19-07-2014 6:34 pm

Dwi'n joio cwcan - cacs i bobl eraill yn enwedig

Cyfrif bendithion

| 18-07-2014 1:18 pm

Wedi darllen blogiad Rhodri ap Dyfrig neithiwr - Rhwng anobaith a gobaith, sylwadau rhieni ysgol Llanafan - sy'n cau ei drysau am y tro olaf heddiw, cwta dair wythnos ar ôl i'r cyngor benderfynu eu tynged a phostiad Hedd Gwynfor am ffrind i gwmni Cadwyn mas ym Methlehem.


Llond ysgyfaint o liw

| 17-07-2014 9:13 pm

Llond ysgyfaint o liw

Sliding Doors

| 15-07-2014 7:32 pm

Dwi ddim yn un i arddel chick-flicks ond....

Darllen 'Haf'

| 14-07-2014 12:14 pm

Roedd rhestrau o lyfrau darllen ar gyfer yr Haf yn y papurau dros y penwythnos a dyma fi'n dechrau meddwl am argymhellion. Does dim rhaid iddyn nhw gael eu darllen dros yr Haf chwaith!

Ceibwr

| 12-07-2014 3:15 pm

Dwi bron yn gyndyn o rannu hwn - lle hudol, dwi am i bawb ei brofi, ond eto eisiau cadw i fi'n hunan...

Mynd ar streic

| 10-07-2014 8:27 pm

Fe basiais i griw ar linell biced tu fas i'r Llyfrgell bore 'ma, dim ond pedwar bach, a'u placardiau, a char yn canu'i gorn wrth yrru heibio.

Bwyta Llyfrau

| 08-07-2014 10:19 am

Fe wnaeth y fideo bach yma: http://thisbook.com/post/86350929272/caitlin-moran-and-more-reveal-their-fantasy i fi feddwl am y cymeriad cyntaf dwi’n cofio wnaeth argraff arnaf i’n blentyn: Ceridwen yng nghyfres Rala Rwdins.

| 07-07-2014 8:02 pm

Geiriau:

Dolgelle
cwpwrth
llifir
côd/cwêd
pêl-drôd
tegyl
cillell
gwddwg
ford

Cwestiynau

Beth yw enw'r darn o emwaith sy ...

Sylw | Acenion - beth wyt ti'n ei ddweud?

Rhestr

| 08-07-2014 2:00 pm

Allaf i ddim dweud ‘mod i’n joio rhestrau, ond dwi’n gwneud rhestrau lot rhy aml - roedd ‘da fi ddwy restr ar fy rhestr o bethau i’w gwneud unwaith a dwi’n gwneud rhestrau ar gyfer y pethau rhyfeddaf.

Mwy i'w ddweud

| 07-07-2014 10:52 am

Y busnes ysgrifennu 'ma....

Rhywbeth i'w ddweud

| 04-07-2014 3:56 pm

Heddiw mae pobl yn cael eu hargymell i drydar y neges  #cenedlhebiaith at Carwyn Jones (@fmwales) – ond beth wedyn?

Canlyniadau: 104 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6

Bethan Williams

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.