| 01-07-2014 9:14 pm

Newydd gofio bod rhech yn torri twll yn beth bynnag chi'n eistedd arno - dwi'n cofio Mam yn dweud ...

Sylw | Celwyddau mae rhieni'n eu dweud wrth eu plant...

| 24-06-2014 1:33 pm

Pan lynces i garreg ceiriosen wedodd Mam byddai coeden geirios yn tyfu mas o mhen-ôl i - do'n i ddim ...

Sylw | Celwyddau mae rhieni'n eu dweud wrth eu plant...

| 30-05-2014 3:04 pm

1.Hoff linell o gân?
“Ysu am gael bod yn oer a theimlo gwres hyfryd yr haul” – Plant Duw – Byw ...

Sylw | #5ayp Pump am y penwythnos

| 23-05-2014 8:27 pm

1. Casau siopa ond....News from Nowhere, Lerpwl, yn gwneud siopa llyfrau yn bleser - gallen i wedi treulio misoedd/gario ...

Sylw | #5ayp Pump am y Penwythnos: Yr Atgyfodiad

Canlyniadau: 104 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6

Bethan Williams

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.