Rali Cyllideb Deg i @S4C | #CaruS4C

| 27-11-2015 6:04 pm

Dydd Sadwrn y 28/11/15 bydd Cymdeithas yr iaith yn cynnal Rali Cyllideb Deg i S4C ar Sgwâr Tref Conwy am 1yh.

Mi fydd Guto Bebb, AS Aberconwy - Ceidwadol, a Trystan Lewis, Ymgeisydd Plaid Cymru yn y cynulliad flwyddyn nesaf i Aberconwy, ymhlith y rhai fydd yn siarad yn y digwyddiad.

Croeso cynnes ichi gyd ddod!

Rali Cyllideb Deg i S4C

| 24-11-2015 11:54 pm

Cynhelir y rali ar Sgwâr Tref Conwy am 1:00yh, Dydd Sadwrn y 28/11/15

Cipio'r cyfle i berformio...

| 07-09-2015 8:44 pm

Mae Cell Conwy - Cymdeithas yr iaith Gymraeg - wrthi'n trefnu gigs yn nhafarndai ledled sir Conwy. Bwriad y gigs fydd hybu'r Gymraeg yn y trefi/pentrefi yno a rhoi hwb i'r perfformwyr.

Rydym yn chwilio am gantorion (unigol neu grŵp) i berfformio mewn gig. Rydym yn chwilio am gantorion ifanc, newydd neu sydd wedi sefydlu ers amser hir. Mae croeso i bawb drïo am gyfle i berfformio yn y gig, ond mi fydd perfformwyr sydd yn lleol (i sir Conwy) yn cael eu blaenoriaethu.

Darllenwch yr erthygl lawn i ddysgu mwy...

Cyfarfod Cell Conwy - CYIG

| 31-08-2015 2:10 pm

Dewch i gyfarfod cyhoeddus Cell Conwy CYIG ar Nos Fercher yr ail o Fedi am 7:30 yn Festri Capel Seion, Llanrwst.

Mwy: cellconwy.org

Dewch i gyfarfod cyhoeddus Cell Conwy - CYIG.

| 10-08-2015 8:09 am

Pryderon am y Gymraeg yn Sir Conwy? Dewch i drafod am eich syniadau er mwyn hybu'r Gymraeg yn yr ardal.

Cynhelir y cyfarfod yn Festri Capel Seion, Llanrwst am 7:30 NOS FAWRTH 11/08/15.

Croeso cynnes i bawb...dewch yn llu!

mwy: cellconwy.org | @cellconwy | facebook.

#addysggymraegibawb

| 11-06-2015 9:10 am

Mae ymgyrch #AddysgGymraegiBawb yng Nghonwy wedi dal ffrwyth ac ar hyn o bryd wedi derbyn cefnogaeth gan cynghorwyr Conwy a gwleidyddion!

Helpwch ni alw ar Gyngor Conwy i sicrhau addysg Gymraeg i bawb yn y sir; arwyddwch ein deiseb cellconwy.org/deiseb.

Addysg Gymraeg i Bawb yng Nghonwy

| 08-06-2015 3:11 pm

Addysg Gymraeg i Bawb neu ddim ond i'r rhai ffodus? Helpwch ni alw ar Gyngor Conwy i sicrhau bod pob plentyn yng Nghonwy'n cael yr hawl i addysg Gymraeg.

ARWYDDWCH:  www.cellconwy.org/deisebau

Cell Conwy

Dros iaith, Gymuned a Chonwy tecach. | Ffrwd newyddion aelodau a chefnogwyr @cymdeithas yn ardal sir Conwy.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.