Addysg Gymraeg i Bawb yng Nghonwy

| 05-06-2015 8:01 am

Addysg Gymraeg i Bawb neu ddim ond i'r rhai ffodus? Helpwch ni alw ar Gyngor Conwy i sicrhau bod pob plentyn yng Nghonwy'n cael yr hawl i addysg Gymraeg.

ARWYDDWCH:  www.cellconwy.org/deisebau

Galwn ar Gyngor Sir Conwy i dderbyn yr egwyddor fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol na ddylid amddifadu unrhyw ddisgybl ohono. Rydym eisiau i'r cyngor newid eu polisi addysg i sicrhau addysg Gymraeg i bawb, fel sydd mewn gweithred yng Ngwynedd ac Ynys Môn (Ysgolion Cynradd).

Arwyddwch i ddangos eich cefnogaeth!


ARWYDDWCH:  www.cellconwy.org/deisebau

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa