#addysggymraegibawb

| 09-06-2015 3:55 pm

Mae ymgyrch #AddysgGymraegiBawb yng Nghonwy wedi dal ffrwyth ac ar hyn o bryd wedi derbyn cefnogaeth gan cynghorwyr Conwy a gwleidyddion!

Helpwch ni alw ar Gyngor Conwy i sicrhau addysg Gymraeg i bawb yn y sir; arwyddwch ein deiseb cellconwy.org/deiseb.

Addysg Gymraeg i bawb, neu ddim ond i'r rhai ffodus.

Dilynwch y diweddaraf ar ein cyfrif Twitter, Facebook a'n gwefan:

cellconwy.org
facebook.com/cellconwy
twitter.com/cellconwy


I'r gâd!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa