Dewch i gyfarfod cyhoeddus Cell Conwy - CYIG.

| 10-08-2015 8:09 am

Pryderon am y Gymraeg yn Sir Conwy? Dewch i drafod am eich syniadau er mwyn hybu'r Gymraeg yn yr ardal.

Cynhelir y cyfarfod yn Festri Capel Seion, Llanrwst am 7:30 NOS FAWRTH 11/08/15.

Croeso cynnes i bawb...dewch yn llu!

mwy: cellconwy.org | @cellconwy | facebook.

Pryderon am y Gymraeg yn Sir Conwy? Dewch i drafod am eich syniadau er mwyn hybu'r Gymraeg yn yr ardal.

Cynhelir y cyfarfod yn Festri Capel Seion, Llanrwst am 7:30 NOS FAWRTH 11/08/15.

Croeso cynnes i bawb...dewch yn llu!

mwy: cellconwy.org | @cellconwy | facebook.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa