Cipio'r cyfle i berformio...

| 07-09-2015 3:14 pm

Mae Cell Conwy - Cymdeithas yr iaith Gymraeg - wrthi'n trefnu gigs yn nhafarndai ledled sir Conwy. Bwriad y gigs fydd hybu'r Gymraeg yn y trefi/pentrefi yno a rhoi hwb i'r perfformwyr.

Rydym yn chwilio am gantorion (unigol neu grŵp) i berfformio mewn gig. Rydym yn chwilio am gantorion ifanc, newydd neu sydd wedi sefydlu ers amser hir. Mae croeso i bawb drïo am gyfle i berfformio yn y gig, ond mi fydd perfformwyr sydd yn lleol (i sir Conwy) yn cael eu blaenoriaethu.

Darllenwch yr erthygl lawn i ddysgu mwy...

Mi fydd y gigs yn cymryd rhan mewn tafarndai ar hyd a lled sir Conwy; rhai mewn mannau lle nad yw'r Gymraeg wedi'i siarad am genedlaethau.

Rheswm dros gynnal y gigs yma yw;

  • Hybu'r Gymraeg a defnydd o'r Gymraeg yn sir Conwy,
  • Hybu cerddoriaeth Gymraeg, a
  • Hybu gwaith y Gymdeithas.

Os oes diddordeb gennych mewn perfformio, yn dod o sir Gonwy neu beidio, cysylltwch â ni!e-Bost: cellconwy@gmail.com
Gwefan: www.cellconwy.org
Twitter: @cellconwy
Facebook: cliciwch yma

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa