Rali Cyllideb Deg i S4C

| 23-11-2015 11:36 am

Cynhelir y rali ar Sgwâr Tref Conwy am 1:00yh, Dydd Sadwrn y 28/11/15

Mae cyllideb S4C wedi'w leihau 40% ers 2010, gyda thoriad i grant y Llywodraeth i'r Sianel o 93%, ac mae ansicrwydd am sefyllfa ariannol y sianel dros y blynyddoedd nesaf.

Mae presenoldeb y Gymraeg yn y cyfryngau yn hollbwysig i bawb yng Nghymru a bod gan bawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg neu beidio, hawliau i’r Gymraeg. Hynny yw, nid yn unig hawliau i’w defnyddio a’i dysgu, ond hefyd i’w clywed a’i gweld. Mae presenoldeb yr iaith ar y teledu, radio, y wê a phob cyfrwng arall yn allweddol i ddyfodol yr iaith.  

Dyma rali i danlinellu pwysigrwydd y sianel.

Dywedai Maniffesto'r Ceidwadwyr Cymreig 2015:
"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn credu mewn diogelu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Byddem yn diogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C". 
Byddai toriad yn i'r grant yn groes i'r ymrwymiad clir hyn eu maniffesto.

Mewn cyfarfod diweddar dywedai David Cameron -"Let me assure you that the Government is committed to the provision of Welsh language broadcasting, including S4C.”

Simon Hart AS - "It is reassuring to know that the Government is aware of the importance of minority language broadcasting and interested in S4C's future."

Dewch yn llu!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa