Siart Gwobr Cerddoriaeth Cymru 2016

| 19-11-2016 2:04 pm

Dyma siart o ganeuon o albyms sydd wedi ei enwebu ar Gwobr Cerddoriaeth Cymru 2016

Annwyl Michel

| 04-06-2016 7:02 pm

Llythyr agored i Michel Platini

Daw ffin Cymru-Lloegr yn real, diolch i Garmin

| 09-02-2015 9:59 am

Ymateb i erthygl Sion Jobbins 'The Border: a Daily Plebiscite' o'i lyfr The Phenomenon of Welshness II

| 03-02-2015 6:09 pm

Braf iawn i weld fod gwobrau Selar ar y teledu eleni, er fod pythefnos o gap yn eitha hir!

Sylw | Gwobrau'r Selar: Rhestr fer 'Record Hir Orau'

| 02-02-2015 7:12 pm

Diolch Carl. Mae'n flin gen i am dy gam-ddehongli. Byddaf yn edrych ymlaen i ddarllen dy blog.

Sylw | Y Twr yn wych, ond wedi dyddio

Y Twr yn wych, ond wedi dyddio

| 30-01-2015 3:07 pm

Adolygiad o'r Twr, cynhyrchiad newydd o ddrama enwog Gwenlyn Parry

Y Gan Waethaf Erioed am Dref Cymraeg

| 22-12-2014 11:59 am

Mae 'Day Trip to Bangor (Didn't We Have a Lovely Time)' gan Fiddler's Dram yn gan ofnadwy ar sawl cyfri.

| 29-11-2014 7:13 pm

Diddorol! Rwy'n cofio Rhodri Morgan yn dweud ei fod hi'n wendid mawr nad oes gennym ffatri ceir, yn ...

Sylw | GWYLIWCH Gilbern - yr unig wneuthurwr ceir o Gymru!

Can wleidyddol ar frig y siartiau pop

| 07-09-2014 4:51 pm

Can am gariad, rhyfel a dinistr amgylcheddol ar frig y siartiau. 
Cyd-gynhyrchiad rhwng grwp gwerin Ffrengig-Israelaidd a DJ o'r Almaen yn ategu ansicrwydd a gofidion cyfoes.

| 06-09-2014 8:22 pm

Mae 'Yma o Hyd' wedi ei chwarae 20,788 o weithiau ar Spotify! Mae'n dda i weld fod Spotify ...

Sylw | Beth am gael siart bop ffrydio Cymraeg?

Y Blaid Lafur a'r Cymru wledig - ymateb i @CylchgrawnBarn

| 29-08-2014 4:30 pm

Darllenais erthygl yn ddiweddar yn Barn gan John Stevenson am Llafur a’r Gymru wledig a chryn diddordeb.  Fel brodor o Geredigion a Llafurwr rwy’n rhannu eich gofid am fethiant etholiadol y blaid yn yr ardaloedd hyn. 

| 27-08-2014 7:07 pm

Blogiad bendigedig am townies a ffarmwrs! Fel cyd-ddisgybl Penweddig a 'townie' arall o bentref yng nghyffiniau Aberystwyth, mwynheais y blogiad ...

Sylw | Ymadael â'r Sioe

Os am Gymru sy'n allforio nwyddau, nid pobl, mwy o fois fel Tegid Roberts sydd eisiau http://bit.ly/1mRSrof

| 27-08-2014 2:47 pm

"Trwy allforio nwyddau gweithgynhyrchu gallwn mewnforio arian i Gymru," meddai Tegid Roberts mewn cyfweliad yn y Western Mail heddiw.  Ffaith syml, ond prin iawn mae'r trafodaeth cyhoeddus na'r polisiau cryf i gefnogi hyn ar y funud.

| 25-08-2014 6:31 pm

Cytuno, "rhaid i’r Cymry gymryd yr awenau eu hunain wrth wthio am dwf economaidd." Un man cychwyn ydi mynnu ...

Sylw | Y Gymraeg v GDP

| 22-08-2014 8:12 pm

Mae yna gormod o lawer o gerddoriaeth ym mhob man y dyddiau yma - yn enwedig mewn tai bwyta. Does dim ...

Sylw | Tiwns

Lori yn torri yn y twnel – cyfleus i rai?

| 13-08-2014 1:32 pm

Ar fore dydd Llun yr wythnos nos fe ddaeth lori i hou yn nhwnel gorllewinol Bryn Glas yr M4 yng Nghasnewydd.  Roedd hyn yn anghyfleus iawn i’r holl yrwyr y daliwyd y tu ol iddo.  Ond mi roedd yn gyfleus iawn i ymgyrch o blaid M4 newydd.  Dyma iddynt eisampl arall o’r angen am rhewl anferthol trwy wastadeddau Gwent.

Ysgolion Cymraeg a dwyieithog - y deg uchaf

| 02-08-2014 3:10 pm

Heddiw, cyhoeddodd y Western Mail tablau i werthuso pob un o'n ysgol uwchradd gwladwriaethol.  Doedd dim tabl ar gyfer ysgolion Cymraeg a dwyieithiog, felly dyma dadansoddiad ecsliwsif i Ffrwti.  Hefyd, dwi wedi paratoi rhestr o'r siroedd hynny lle ysgol Gymraeg neu ddwyieithiog ydi'r un orau.

| 28-07-2014 6:21 pm

Mae sawl un wedi son fod ardal gorsaf Caerdydd yn hyll, ond dwi ddim yn siwr os mai prefateiddio darn ...

Sylw | Cyfryngis Caerdydd ar cludiant cyhoeddus? Gallai ddigwydd!

Y Rhandai Mwyn #adolygiad

| 29-07-2014 11:30 am

Wrth trafod tai ac eiddo rydym yn torri'r profiad yn fan ddarnau.  Pwysleisir naillai ei werth neu ei phensaerniaeth, ond prin yr ystyrir bywydau a breuddwydion y preswylwyr.  Mae arddangosfa fendigedig o Rhandai yn Amgueddfa Werin Norwy yn llwyddo i ddod a'r cyfan ynghyd.  Fe ymwelais a hi yn ddiweddar a dyma fy adoloygiad.

Cyfryngis Caerdydd ar cludiant cyhoeddus? Gallai ddigwydd!

| 22-07-2014 11:30 am

Yn ol y son, dydi rhai o staff BBC Llandaf ddim yn hapus am ei swyddfeydd newydd - gan nad oes lle iddynt parcio'u ceir.

Canlyniadau: 36 | Tudalennau: 1 2

cwcwll

Cyfiawnder dros canu pop masnachol.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.