Beth am gael siart bop ffrydio Cymraeg?

| 07-07-2014 5:34 pm

Mae'r Top 40 nawr yn cynnwys caneuon a chwaraewyd ar Spotify.   Os modd efelychu hyn yn Gymraeg? Ddoe cyhoeddodd Jamelia Jamil ar Radio 1 fod siart senglau pop Prydain am adlewyrchu poblogrwydd caneuon ar wasanaethau ffrydio yn ogystal a gwerthiant o lawrlwythiadau.  Felly, os ydych yn gwrando ar gerddoriaeth ar wasanaeth ffrydio swyddogol fel Spotify, mi fydd hyn yn cyfrannu at safle'r gan yn y siartiau.  Bwriad hyn ydi adlewyrchu poblogrwydd go iawn caneuon.  Nid oes modd chwarae'r system trwy ail-chwarae can yn ddibendraw - dim ond deg gwrandiad y dydd o un cyfrif fydd yn cyfri.

A fyddai modd cael siart sy'n cofnodi poblogrwydd caneuon Cymraeg ar wasanaethau ffrydio?  Mae cwmni swyddogol y siartiau yn cyhoeddi siartiau arbenigol i fathau arbennig o gerddoriaeth megis clasurol ac dawns.  Maent hefyd yn cyhoeddi siartiau i'r Alban a Chymru.  Efallai petai Radio Cymru yn ei comisiynnu mi fyddai modd cael siart yn seiliedig ar werthiant a ffrydio Cymraeg. 

Byddai'n ddiddorol gwybod pa ganeuon unigol sydd fwyaf poblogaidd yn Gymraeg. Fyddai hefyd yn fwy cywir na Siart C2 a Siart Cytgord.  Mi fyddai hyn yn fodd i bawb canolbwyntio ar allbwn hollbwysig: caneuon Cymraeg.  Ar y funud mae Siart C2 yn cloriannu llwyddiant artistiaid sy'n perfformio'n ddwy-ieithiog.  Yr wythnos hon, er enghraifft mae Gruff Rhys a Georgia Ruth yn y deg ucha.  Mae hyn yn ddigon teg, gan iddynt gynyrchu caneuon Cymraeg gwych yn ddiweddar.  Ond mi fyddai'n well eto os mai'r caneuon oedd yn cael y prif sylw, yn hytrach na'r artist.  Cynnyrch Cymraeg sy'n bwysig, nid cynnyrch gan bobl sy'n medru'r Gymraeg.

Mae siart manwl gywir sy'n adlewyrchu llwyddiant masnachol cynnyrch diwylliannol yn arf marchnata effeithiol tu hwnt.  Byddai'n braf i weld ddyfodiad siart bop Cymraeg go iawn.

Ymatebion

| 06-09-2014 8:22 pm | #1

Mae 'Yma o Hyd' wedi ei chwarae 20,788 o weithiau ar Spotify! Mae'n dda i weld fod Spotify, y gwasnaeth cerddoriaeth swyddogol yn dod yn fwy agored efo'i ffigyrau. Hyd y gwelai, mae 'Yma o Hyd' ymhell, bell ymlaen ar y rhan fwyaf o ganeuon Cymraeg sydd, wrth edrych yn glou, yn cael tua 1,200 o wrandawiadau. Mae hyn yn ategu canfyddiad diweddar siart y '40 Mawr' ar Radio Cymru yn ddiweddar. Mae yna lwyth o rhestrau a siartiau ar Spotify, yn seiliedig ar wrandawiadau a genres. Mae sawl un eisoes yn gwneud rhestrau Cymraeg. Felly efallai ni fyddai'n amhosib i wirfoddolwr brwydfrydig i wneud rhestr cyflawn o'r caneuon mwyaf poblogaidd ar Spotify. Yn well fyth, gallai Radio Cymru neu rhywrhai tebyg noddi Spotify i gynhyrchu rhestr misol, er dwn i ddim be fyddai cost comisiynnu rhywbeth o'r fath.
Gyda'r llaw, o rhan gymhariaeth, mae 'Prayer in C' gan Lily Wood (Rhif Un yn Top 40 Radio 1) wedi cael 1.2m o wrandawiadau yn barod. Felly mae Dafydd Iwan rhywfaint ar ei hol hi o'r safbwynt yna! Er efallai fyddai'n falch o glywed mae can arall efo cydwybod cymdeithasol sy'n ei guro.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa