Beth am gael siart bop ffrydio Cymraeg?

| 07-07-2014 5:34 pm

Mae'r Top 40 nawr yn cynnwys caneuon a chwaraewyd ar Spotify.   Os modd efelychu hyn yn Gymraeg?Ddoe cyhoeddodd Jamelia Jamil ar Radio 1 fod siart senglau pop Prydain am adlewyrchu poblogrwydd caneuon ar wasanaethau ffrydio yn ogystal a gwerthiant o lawrlwythiadau.  Felly, os ydych yn gwrando ar gerddoriaeth ar wasanaeth ffrydio swyddogol fel Spotify, mi fydd hyn yn cyfrannu at safle'r gan yn y siartiau.  Bwriad hyn ydi adlewyrchu poblogrwydd go iawn caneuon.  Nid oes modd chwarae'r system trwy ail-chwarae can yn ddibendraw - dim ond deg gwrandiad y dydd o un cyfrif fydd yn cyfri.

A fyddai modd cael siart sy'n cofnodi poblogrwydd caneuon Cymraeg ar wasanaethau ffrydio?  Mae cwmni swyddogol y siartiau yn cyhoeddi siartiau arbenigol i fathau arbennig o gerddoriaeth megis clasurol ac dawns.  Maent hefyd yn cyhoeddi siartiau i'r Alban a Chymru.  Efallai petai Radio Cymru yn ei comisiynnu mi fyddai modd cael siart yn seiliedig ar werthiant a ffrydio Cymraeg. 

Byddai'n ddiddorol gwybod pa ganeuon unigol sydd fwyaf poblogaidd yn Gymraeg. Fyddai hefyd yn fwy cywir na Siart C2 a Siart Cytgord.  Mi fyddai hyn yn fodd i bawb canolbwyntio ar allbwn hollbwysig: caneuon Cymraeg.  Ar y funud mae Siart C2 yn cloriannu llwyddiant artistiaid sy'n perfformio'n ddwy-ieithiog.  Yr wythnos hon, er enghraifft mae Gruff Rhys a Georgia Ruth yn y deg ucha.  Mae hyn yn ddigon teg, gan iddynt gynyrchu caneuon Cymraeg gwych yn ddiweddar.  Ond mi fyddai'n well eto os mai'r caneuon oedd yn cael y prif sylw, yn hytrach na'r artist.  Cynnyrch Cymraeg sy'n bwysig, nid cynnyrch gan bobl sy'n medru'r Gymraeg.

Mae siart manwl gywir sy'n adlewyrchu llwyddiant masnachol cynnyrch diwylliannol yn arf marchnata effeithiol tu hwnt.  Byddai'n braf i weld ddyfodiad siart bop Cymraeg go iawn.

Ymatebion

| 07-07-2014 8:10 pm | #1

Syniad da Ceri. Sgwn i beth fyddai'r gost? Mae wastad cost i ddata felna. Byddai tag iaith ar gerddoriaeth Gymraeg ar Spotify (ac eraill) yn helpu i bersonoleiddio'r gwasanaeth hefyd. Pwy sydd efo cyswllt yn Spotify?

| 07-07-2014 8:19 pm | #2

Newydd ofyn i ffrind sy'n dosbarthydd digidol.

| 07-07-2014 8:31 pm | #3

Wnes i wneud rhywbeth fel hyn gan ddefnyddio last.fm (nid ar gyfer y Gymraeg yn benodol). Os ydi pawb yn defnyddio Spotify neu WinAmp neu chwaraewyr arall i gofnodi traciau ar last.fm (be mae nhw'n alw'n scrobble) yna mae last.fm yn creu ystadegau.

Mi fyddai'n rhaid i'r traciau cael ei tagio fel 'Cymraeg; ar last.fm

Mae yna ystadegau 'holl amser' am ganeuon 'cymraeg' fan hyn http://www.last.fm/tag/cymraeg/tracks
ond drwy'r API mae'n bosib cael siart am unrhyw gyfnod o amser. Roedd hyn yn ddefnyddiol lle mae'n bosib rheoli'r meddalwedd ffrydio (e.e. o fewn swyddfa) ond ddim mor dda yn gyffredinol. Dwi ddim yn meddwl fod unrhyw metadata iaith/gwlad ar wasanaethau ffrydio (dyw e ddim y math o beth sy'n rhan safonol o wybodaeth mp3). Efallai allech chi ddefnyddio 'genre' Cymraeg

Ychydig iawn o gyrff fydd a mynediad i'r data masnachol ond i gael siart Cymraeg fase rhaid iddyn nhw hidlo'r peth drwy restr o ganeuon Cymraeg fyddai rhywun yn gorfod diweddaru.

| 11-07-2014 4:10 pm | #4

Diddorol iawn. Efallai wrth i wasanaethau cerddorol digidol ddatblgu mi fydd fwy o wybodaeth yn dod efo'r gan, gan gynnwys tag ieithyddol. Tra fod CD yn cynnwys rhestr cyflawn o berfformwyr a cynhyrchwyr, dydi cynnyrch digidol ddim, ond wrth i bethau datblgyu, efallai y gwelir hyn. Byddai'n syniad oleiaf i labeli Cymraeg cynnwys tag Cymraeg ar eich cynnyrch ar iTunes, er enghraifft. O safbwynt marchnata mi fyddai'n fodd i bobl dod o hyd i fwy o ddeunydd sydd o ddidordeb iddynt.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa