Beth yw pwynt stand yp Cymraeg? #Tafwyl #Adolgyiad

| 16-07-2014 8:07 am

Adolygiad o Noson Gomedi Tafwyl neithiwr (15.7.14) yng nghwmni Rhodri Rhys, Dan Thomas, Steffan Alun a Noel James yn KuKu Club, Caerdydd.

Cyn ateb y cwestiwn am ddiben stand yp Cymraeg rhaid cyfaddef fod gennyf amheuaeth am ddiben stand yp yn gyffredinol.  O safbwynt un sydd ond yn hanner dilyn y maes, gennyf amgyffred iddi ennill ei phlwy yn chwedegau'r ganrif yn America.  Roedd digrifwyr fel Woody Allen a Richard Pryor yn rhan o ddadenni diwylliannau ymylol y ddegawd honno ac yn ymhyfrydu yn rhoi llais i'r dyn Iddewig a du ac hynny ar lefel boblogaidd iawn.  Nid tan yr wythdegau y daeth yr agwedd yma ar stand yp yn amlwg ym Mhrydain, efo comediwyr asgell chwith fel Ben Elton a Lenny Henry yn herio'r drefn dan faner comedi amgen.

Heddiw, ar lefel torfol yr hyn sy'n dominyddu'r maes ydi dynion canol oed, cyfoethog, blin yn lladd ar fywyd modern.  Maent yn defnyddio agwedd sinigaidd yr hen do, ond does dim o'r pwysigrwydd i'w cwynion a'i straeon.  Ar y cyfan mae ei safbwynt ar fywyd yn hollol ceidwadol, canol y ffordd ac ail-adroddus.  Mae Michael McIntyre, Jimmy Carr a Ricky Gervais yn enghreiffitau o hyn.

Felly beth yw diben stand yp Cymraeg?  Joio a chwerthin, yn bennaf wrth gwrs.  Ond nid trwy efelychu comediwyr poblogaidd Saesneg y cyfnod byddai gwneud yn y marn i.  Os am ennyn cynulleidfa fwy a dod yn rhan canolog o ddiwylliant Cymraeg byddai'n rhaid cychwyn wrth ein traed a dyfeisio stand yp o'r newydd i Gymru.

Braf gen i ddweud i artistiaid neithiwr yn noson gomedi Tafwyl lwyddo yn hynny o beth.  MC y noson oedd Rhodri Rhys, un o Gymry Llundain a Noel James oedd y prif perfformiwr.  Dwi wedi gweld Noel James o'r blaen ac mae'n andros o dda.  Chwarae ar eiriau ydi ei ddileit - a'i gynulleidfa.  Yr hyn sydd mor wych a chreadigol am ei waith yw'r ffaith ei fod mor unigryw i'r Gymraeg.  Na fyddai modd ei gyfeithu gan fod y chwarae ar eiriau yn dibynnu ar ystyr penodol y geiriau Cymraeg, wrth rheswm.  Felly dyma gynnyrch cynhenid Cymraeg gwreiddiol sy'n fwynhad pur. 

Roedd Steffan Alun yntau wedi llwyddo i gyflwyno deunydd gwreiddiol unigryw i'r gynulleidfa Cymraeg gan holi a phryfocio ar agweddau o ddiwylliant Cymru yn hwyliog ac ysgafn.  Mwynheais yn fawr.  Roedd Dan Thomas yn dda hefyd, ac yn amlwg profiadol.  Nid oedd y deunydd mor gwreiddiol a tueddai i ganolbwyntio ar trybeulion y dyn gwyn efo merched, sydd yn faes sydd wedi cael  hen ddigon o sylw dros y blynydde!

Noson dda iawn felly, a cynulleidfa brwdfrydig.  Ac yn gymorth mawr i ateb y cwestiwn am ddiben stand yp Cymraeg.

Ymatebion

| 16-07-2014 8:22 am | #1

Mae'n dda i weld - a chlywed - y Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn modd cyfredol, byw.

| 17-07-2014 10:39 am | #2

Cytuno gyda'r adolygiad uchod (er fy mod yn hoff o waith Ricky Gervais a Jimmy Carr weithiau). Roeddwn yn y noson gomedi oedd mewn clwb eitha' moethus, Morocaidd, yn y Park Plaza. Set Noel James yn swreal a gwych, dylai gael sioe ei hun ar S4C!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa