Cyfryngis Caerdydd ar cludiant cyhoeddus? Gallai ddigwydd!

| 21-07-2014 3:43 pm

Yn ol y son, dydi rhai o staff BBC Llandaf ddim yn hapus am ei swyddfeydd newydd - gan nad oes lle iddynt parcio'u ceir.

Rhyfed o fyd.  Yn ol y son, mae staff BBC Llandaf yn cwyno nad oes ddigon o le i'w ceir ar bwys ei swyddfa arfaethedig newydd yn ganol Caerdydd.  Druan ohonynt.  Efallai y bydd rhaidd iddynt ymuno a channoedd o weithwyr eraill ar fysus a trenau'r prif-ddinas.  Neu seiclo hyd yn oed!  Yn y marn i, mi fydd hyn beth reit dda.  Gallwch ddysgu tipyn go lew am fywydau go iawn ar deithiau Bws Caerdydd.  Tra fod rhaglenni Radio Cymru yn go agos i'w cynulleidfa mae rhai o rhaglenni Radio Wales a Wales Today yn eithaf di-liw a di-gymeriad. 

Mae'n eironig fod yna gwynion am y ddarpariaeth trafnidiaeth i'r swyddfa newydd crand - o ystyried y bydd hi'n cael ei adeiladu lle mae'r gorsaf bysiau presennol.  Dinistrio rhan bwysig o is-adeiladwaith trafnidiaeth cyhoeddus y ddinas sydd yna i bawb a wedyn cwyno nad oes lle i gar yr unigolyn!

Ymatebion

| 23-07-2014 8:02 am | #1

Nath cyngor Caerdydd drafod lleoliad yr orsaf fysus newydd wythos diwethaf - gyda'r ddau safle oedd dan ystyrieth dafliad carreg i ffwrdd o'r un presennol.

Mae angen buddsoddiad yn y rhan yna o'r ddinas gan ei fod o'n hyll ofnadwy a ddim yn groesawgar iawn i'r holl ymwelwyr sy'n cael eu blas gyntaf o Gymru wrth ddod oddi ar tren neu fws yno.

Dim "dinistrio rhan bwysig o is-adeiladwaoth trafnidiaeth cyhoeddus y ddinas" yw hyn, ond datblygiad anhenrheidiol.

| 28-07-2014 6:21 pm | #2

Mae sawl un wedi son fod ardal gorsaf Caerdydd yn hyll, ond dwi ddim yn siwr os mai prefateiddio darn mawr o dir o'i flaen hi ydi'r ateb. Ar y funud mae gorsaf bysys Caerdydd a'r sgwar a'r palmentydd o'i hamgylch yn fwrlwm o bob math o bobl - gweithwyr, y tlawd a'r cyfoethog yn ogystal a'r di-gartref. Dwi'n amau mae'r elfen ola sy'n boendod i ambell un (nid chi, Ciron!) a byddai'n well ganddynt cael ardal twtiach a corfforaethol. Yn sicr mi fyddai'n braf i wella safon y gorsaf fysiau, ond mae'n drueni mawr i'w fwrw i'r llawr. Cawn i weld am yr addewidion am un newydd.
Rwy'n llawn gobaith am Phil Bale, arweinydd Llafur newydd y brifddinas. Gallaf ond gobeithio fod hyn yn hen penderfyniad i werthu'r tir hwn, nad oedd ganddo le i'w wrthod. Mae'n bwysig fod canol Caerdydd yn rhywle i bawb - a nid y cyfoethog yn unig.
Diolch am y sylw!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa