Ysgolion Cymraeg a dwyieithog - y deg uchaf

| 02-08-2014 3:10 pm

Heddiw, cyhoeddodd y Western Mail tablau i werthuso pob un o'n ysgol uwchradd gwladwriaethol.  Doedd dim tabl ar gyfer ysgolion Cymraeg a dwyieithiog, felly dyma dadansoddiad ecsliwsif i Ffrwti.  Hefyd, dwi wedi paratoi rhestr o'r siroedd hynny lle ysgol Gymraeg neu ddwyieithiog ydi'r un orau.

Yr ysgolion Cymraeg a dwyieithog gorau, yn ol dadansoddiad y Western Mail:

1.  Ysgol Aberaeron*, Ceredigion
2.  Ysgol y Moelwyn, Gwynedd
3.  Ysgol Bro Morgannwg, Bro Morgannwg
4.  Ysgol Gyfun Gwyr, Abertawe
5.  Ysgol Uwchradd Tywyn, Gwynedd
6.  Ysgol Dyffryn Nantlle, Gwynedd
7.  Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
8.  Ysgol Ardudwy,  Gwynedd
9.  Ysgol Syr Thomas Jones**, Sir Fon
10.  Ysgol Cwm Rhymni, Caerphilly

*Ysgol ddwy-ieithiog categori C
**Ysgol ddwy-ieithog categori B   

Mae pob un o'r ysgolion uchod yn yr ugain uchaf yn genedlaethol, mewn unrhyw cyfrwng, heblaw am Cwm Rhymni sy'n 21ain.

Siroedd lle ysgol Cymraeg neu ddwyieithog yw'r ysgol orau, yn ol dadansoddiad y Western Mail:

Caerffili (Cwm Rhymni)
Caerdydd (Glantaf)
Sir Gar (Y Strade)
Ceredigion (Aberaeron)*
Sir Ddinbych (Brynhyfryd)
Sir Fon (Syr Thomas Jones)*
Abertawe (Gwyr)
Bro Morgannwg (Ysgol Bro Morgannwg)
Gwynedd (Y Moelwyn)*

*Dim ond un ysgol Saesneg sydd yng Ngheredigion, Sir Fon a Gwynedd.
Noder nad oes oes ysgolion uwchradd Cymraeg ym Merthyr, Sir Fynwy na Chasnewydd


Rhai sylwadau

- Ysgol Aberaeron ydi'r ysgol gorau oll yng Nghymru, mewn unrhyw cyfrwng.  Byddai'n ddiddorol imi wybod mwy am union ystyr 'ysgol ddwy-ieithog categori C'.  Ysgol y Moelwyn yw'r ail ysgol orau, mewn unrhyw cyfrwng. 
- Mae sawl elfen i ddadansoddiad y Western Mail gan gynnwys cyrhaeddiad y disgyblion a nifer o ddydiau coll.  O edrych yn benodol ar safon dysgu maent yn gwobrwyo tair ysgol Gymraeg yn y pump uchaf: Bro Morgannwg (1), Y Moelwyn (2) a Morgan Llwyd (5).

Gobeithio nad oes unrhyw camgymeriadau yn y ddwy rhestr uchod.  Os oes, rhowch wybod.  Mae'r holl ddata i'w chael yma: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/wales-schools-guide-top-state-7550383

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa