Os am Gymru sy'n allforio nwyddau, nid pobl, mwy o fois fel Tegid Roberts sydd eisiau http://bit.ly/1mRSrof

| 27-08-2014 2:47 pm

"Trwy allforio nwyddau gweithgynhyrchu gallwn mewnforio arian i Gymru," meddai Tegid Roberts mewn cyfweliad yn y Western Mail heddiw.  Ffaith syml, ond prin iawn mae'r trafodaeth cyhoeddus na'r polisiau cryf i gefnogi hyn ar y funud.

Bob wythnos yn y Western Mail, mae Robert Llewellyn Jones, un o'n newyddiadurwyr gorau, yn cyfweld a pherson busnes amlwg.  Byddwn yn argymell i bawb i ddarllen y cyfweliadau hyn yn wythnosol.  Mae tynged economaidd Cymru o'r pwys mwyaf ond sawl un sy'n wirioneddol deall byd busnes?  Dyma un rheswm y mae'r economi mewn cymaint o drafferth.  Mae pleidleisiwyr, swyddogion polisi a gwleidyddion wedi cilio o'r maes, gan adael i bobl busnes ac economegwyr asgell dde i reoli'r economi.  Dylem oll fynd ati i ddeall byd gwaith yn well.  Ac mae cyfweliadau RLJ yn lle da iawn i ddechrau - arddull hwyliog, pwyslais ar personoliaethau ac ambell perlen dadlennol am economi de Cymru a gweddill y byd. 

Yr wythnos hon, Tegid Roberts sy'n cael ei holi.  Ef oedd yn bennaf gyfrifol am berswadio cwmni Raspberry Pi i fuddsoddi miliynau ar y cyd efo Sony i gynhyrchu ei cyfrifiadur-maint-cerdyn-credyd yn ffatri Sony ym Mhencoed.  Llwyddodd eu perswadio y byddai'n rhatach i gynyrchu'r nwydd yng Nghymru nac yn Tseina oherwydd fyddai costau cludo i'r farchnad yn is.

Mae o'r farn y gall Cymru ddenu fwy o fudd-soddiadau tebyg.  Dau beth sy'n bwysig i hyn yn ei dyb ef.  Un ydi meithrin a chadw myfyrwyr gradd peirianneg yng Nghymru, trwy talu ei ffioedd, rhywbeth sydd o fewn grym llywodraeth Cymru.  "Rwy'n poeni y bydd rheini sy'n gadael Cymru i astudio peirianneg yn Lloegr yn dod o hyd i swydd yno ac aros."  Rwy'n rhannu ei bryder.  Dyma fyddai polisi da i'r blaid Lafur yn yr etholiadau cynulliad nesaf: dar-gyfeirio'r gwariant ar ffioedd dysgu prifysgolion Seisnig i adrannau peirianneg Cymreig. 

Yn ail, hoffai Roberts weld fwy o cyfalaf yn cyrraedd cwmniau gweithgynhyrchu, fel sy'n digwydd yn y Swisdir.  Mae'n canmol Finance Wales ond mae'n dweud y dylai ymddwyn yn fwy mentrus (ac yn fwy mentrus na banciau'r stryd fawr).  Yn fy marn i, banciau sylweddol fel Landesbanken yr Almaen sydd ei angen ar Gymru ac rhannau eraill ar ymylon Prydain Fawr.  Braf fyddai gweld hyn hefyd ym maniffesto Llafur flwyddyn nesaf. 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa