Can wleidyddol ar frig y siartiau pop

| 07-09-2014 4:51 pm

Can am gariad, rhyfel a dinistr amgylcheddol ar frig y siartiau. 
Cyd-gynhyrchiad rhwng grwp gwerin Ffrengig-Israelaidd a DJ o'r Almaen yn ategu ansicrwydd a gofidion cyfoes.

Prayer in C - Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz

Un o'r o anfanteision o goruchafiaeth yr iaith Saesneg ar ddiwylliant y gorllewin yw'r modd y gellid anwybyddu cyfraniad pobl sydd ddim yn siarad Saesneg i'r diwylliant hwnnw.

Enghraifft o hwn ydi'r gan newydd gan Lilly Wood sydd ar frig y siart senglau.  O gefndir Ffrengig-Israelaidd y mae hi, tra fod y gan wedi ei ail-gymysgu'n fedrus gan Robin Schulz, DJ o'r Almaen.  At hynny, fu'r gan yn rhif un, mewn nifer fawr o wledydd ar dir mawr Ewrop cyn ein cyrraedd ni.  Ond, o glywed y can ar Radio 1, does dim byd sy'n ei gwneud hi'n hollol amlwg mae can o dramor yw hwn.  

Ni fyddai'n wir i ddweud ei fod yn gan protest, ond mae dwyn i gof geiriau caneuon Marvin Gaye yn ei LP fawreddog 'What's Going On', trwy son am "y byd yn araf farw" a dinistrio tai plant newynog.  Mae'r negeseuon hyn o bryder clir am natur cymdeithas wedi eu cuddio'n clyfar o fewn fframwaith can rhamantus traddodiadol.  Mae'r geiriau cyflawn Cymraeg i'w weld isod (diolch i Google Translate)*. 

Dwi'n ddigon hen ffasiwn i feddwl fod yna arwyddocad pwysig i'r un sy'n rhif un.  Ond wedyn, dwi hefyd yn ddigon hen ffasiwn i feddwl fod sgor Morgannwg yn y gem pedwar diwrnod diweddaraf yn bwysig hefyd, a'r balance of payments, hefyd, er fod y byd wedi symud ymlaen, mae'n debyg.  Ond mae'n dda gweld fod ambell i gan yn medru profi fy namcaniaeth. 

*Dydi'r cyfieithiad ddim yn hollol berffaith ond mae'n cyfleu'r naws yn llwyr

Lilly Wood Y Priciwch - Gweddi Yn C - Lyrics


Ya, Dydych chi byth yn dweud gair

Doeddech chi ddim anfon llythyr ataf ddim

Peidiwch â meddwl y gallwn i faddau i chiGweler ein byd yn marw yn araf

Dydw i ddim yn gwastraffu dim mwy o amser

Peidiwch â meddwl y gallwn i gredu chiYa, Dydych chi byth yn dweud gair

Doeddech chi ddim anfon llythyr ataf ddim

Peidiwch â meddwl y gallwn i faddau i chiGweler ein byd yn marw yn araf

Dydw i ddim yn gwastraffu dim mwy o amser

Peidiwch â meddwl y gallwn i gredu chiYa, bydd ein dwylo yn cael mwy wrinkled

Ac mae ein gwallt, bydd yn llwyd

Peidiwch â meddwl y gallwn i faddau i chiA gweld y plant yn newynog

Ac yn eu tai eu dinistrio

Peidiwch â meddwl y gallent maddau i chiHey, pryd y bydd moroedd yn cwmpasu tiroedd

A phryd y bydd dynion yn ddim mwy

Peidiwch â meddwl y gallwch chi faddau i chiYa pryd y bydd yna unig fod tawelwch

A phryd y bydd bywyd fod dros

Peidiwch â meddwl y byddwch yn maddau i chi

 
http://www.youtube.com/watch?v=fiore9Z5iUg

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa