Annwyl Michel

| 04-06-2016 7:02 pm

Llythyr agored i Michel Platini

Annwyl Michel,

Diolch o galon am bob dim.  Dyma lythyr roeddwn am ysgrifennu o'r eiliad y glywais am y dranc yn y fagl a osodwyd i ti gan Sepp Blatter. O'r eiliad i Gymru gyrraedd rowndiau olaf pencampwriaeth Ewrop.  O'r eiliad i ti berfformio fel angel yng Nghwpan Byd 1986. 

Oherwydd ti, yn ynad neb, sy'n gyfrifol am Gymru'n cyrraedd Ffrainc.  Ti, am i ti herio grym gwledydd 'mawr' Ewrop ar ein rhan ac ymestyn maint y tournament o 16 i 24.  Ti, am i ti wrando ar y cymdeithasau llai ac ehangu'r gystadleuaeth.  Ie, bosib iawn dy fod yn ceisio ennill cefnogaeth ein FA.  Ond beth sydd o'i le ar hynny?  Democratiaeth ar waith.  Diolch hefyd am rhoi proses yn ei le sy'n arwain at ffeinal y Champions League yn digwydd yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.  Prawf o'r diwedd nad yw'r beanfest yma yn wobr i'r gwledydd mawr tro ar ol tro.

Achos, os ydym yn onest, yr un hen stori oedd i Gymru y tro hyn eto.  Dechrau'n araf.  Ambell i ganlyniad rhagorol.  Y tro hyn gem gyfartal a curo Gwlad Belg - un o dimau gorau'r byd.  Ac yna, a ninnau ar drothwy ennill grwp - cwmpo yn ddarnau a dod yn ail siomedig.  Fel yn 2003, fel yn 1993, fel yn 1991, fel yn 1983.  Yr unig gwahaniaeth go iawn y tro oedd fod rheolau'r gem wedi newid a fod dod yn ail mewn grwp yn ddigonol i arwain at qualification. 

Sai'n gweud llai.  Dwi'n eithriadol o gyffrous am gael dod i'ch mamwlad i wylio Cymru mewn tournament am y tro cyntaf yn fy mywyd.  Mae qualification, dan unrhyw amodau yn dipyn o gamp.  Ond mae mor anheg nag ydych yn derbyn os nad y clod ond oleiaf y cydnabyddiaeth am eich rhan yn ein llwyddiant. 

A cyn i unrhyw ddweud eich fod yn ddyn llwgr at eich gwraidd am i chi dderbyn taliad gan FIFA.  Beth am iddyn nhw ystyried sut y fydden nhw'n gweithredu o fewn system sydd yn ei wneuthuriad yn hollol llwgr?  Roedd derbyn y taliad yn gamgymeriad, yn annoeth, ac yn anonest.  Ond nid yw'n ddigon imi i bardduo enw da dyn sydd wedi gwneud gymaint o bethau da dros beldroed.

Ac yn olaf hoffwn ddiolch i ti am gwympo mewn cariad go iawn efo peldroed.  Am y dy berfformiad yn y gem hwnnw yn erbyn Brasil yng nghwpan byd Mecsico yn 1986 sy'n aros yn y cof fel y gem gorau imi erioed ei weld.  Mor wahanol i'r baw a'r mwd a'r glaw a'r trais oedd yn nodweddu peldroed yr wythdegau yma adre.  Dyma weledigaeth nefolaidd o baradwys beldroed.

Diolch i ti Michel.  Mi fyddaf yn codi mwy nag un llwnc destun gwresog i ti ar yr Esplanade des Quinconces ym Mordeaux

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa