Arwr yr wythnos: Alun Michael

| 19-07-2014 8:55 pm

F'arwr yr wythnos hon ydi Alun Michael am ei benderfyniad i derfynnu cytundeb G4S i warchod carcharorion.

| 19-07-2014 8:17 am

Mae'n syndod o anodd i gyfri bendithion, yntydi? Cefais cyngor da am hyn o beth unwaith, sef i gadw ...

Sylw | Cyfrif bendithion

Beth yn byd sy'n digwydd i'r economi?

| 18-07-2014 6:27 pm

Mae'r economi yn tyfu, prisiau tai yn chwyddo a diweithdra yn cwympo.  Ond eto, mae pethau'n teimlo'n fregus.  Ac, er gwaethaf ymgais y llywodraeth a'i cefnogwyr i ledu ymdeimlad positif dydi pobl ddim yn derbyn yn neges. 

Beth yw pwynt stand yp Cymraeg? #Tafwyl #Adolgyiad

| 17-07-2014 7:22 am

Adolygiad o Noson Gomedi Tafwyl neithiwr (15.7.14) yng nghwmni Rhodri Rhys, Dan Thomas, Steffan Alun a Noel James yn KuKu Club, Caerdydd.

| 15-07-2014 5:54 pm

Cytuno'n llwyr fod angen cyfryngau cenedlaethol cryfach. Mae'n drueni fod y Western Mail a'r Daily Post yn ...

Sylw | Y dwymyn hyper-lleol

Braf gweld pennaeth Burberry yn colli £20m

| 14-07-2014 8:23 am

8 mlynnedd ar ol i weithwyr a gwleidyddion y Rhondda herio penderfyniad Burberry i gau ffatri yn Nhreorci mae cyfrandalwyr y cwmni wedi gwrthod pecyn o £20m yn dal i bennaeth y cwmni.

Caerffili - tref crap? #adolgyiad

| 12-07-2014 6:01 pm

14 munud o ganol Caerdydd a chastell Normanaidd godidog yn blwmp yn ganol dref.  Pam felly nad yw Caerffili'n well?

| 11-07-2014 4:32 pm

Rwy'n cytuno'n llwyr fod gweithredu torfol ar y stryd yn holl bwysig o hyd. Mae'r undebau yn ...

Sylw | Mynd ar streic

Mae democratiaeth yn wael i'r ecomoni

| 11-07-2014 4:21 pm

Democratiaeth yn niweidiol i'r economi, yn ol y prif cwmniau cyfrifo

| 11-07-2014 4:10 pm

Diddorol iawn. Efallai wrth i wasanaethau cerddorol digidol ddatblgu mi fydd fwy o wybodaeth yn dod efo'r gan, gan ...

Sylw | Beth am gael siart bop ffrydio Cymraeg?

| 11-07-2014 3:58 pm

gwyddeles, eitha reit. mae'n tipyn o beth i ddrysu economegydd o Ffrainc a tref bach yn sir Benfro!

Sylw | Santander yn pardduo Cymru

Santander yn pardduo Cymru

| 10-07-2014 4:58 pm

Banc Sbaeneg yn cyhuddo ardaloedd tlawd o fethiant i fagu busnesau newydd

Tair rheswm i gefnogi'r Almaen heno

| 08-07-2014 5:25 pm

Diolch i Ddeutschland!

Beth am gael siart bop ffrydio Cymraeg?

| 08-07-2014 3:14 pm

Mae'r Top 40 nawr yn cynnwys caneuon a chwaraewyd ar Spotify.   Os modd efelychu hyn yn Gymraeg?

Beth am gael siart bop ffrydio Cymraeg?

| 07-07-2014 5:34 pm

Mae'r Top 40 nawr yn cynnwys caneuon a chwaraewyd ar Spotify.   Os modd efelychu hyn yn Gymraeg? 

Nid dyma’r fwydlen sydd am achub dynoliaeth

| 07-07-2014 10:38 am

(Adolgyiad o’r ffilm newydd ‘Chef’)

Canlyniadau: 36 | Tudalennau: 1 2

cwcwll

Cyfiawnder dros canu pop masnachol.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.