Pwy fydd yma ‘mhen can mlynedd? Gŵyl newydd yn dychmygu Cymru fydd

| 10-11-2015 12:16 am

Aberystwyth fydd y lleoliad daearol ar gyfer mini-gŵyl gosmig fydd yn arddangos a dathlu agweddau ar Gymru’r dyfodol trwy gelf trawiadol, cerddoriaeth arallfydol a sgyrsiau cofiadwy. 

Cymru Futurism

Cambrofuturism: imagining and creating future Wales ::: Cymruddyfodoliaeth: dychmygu a chreu Cymru fydd

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.