Pwy fydd yma ‘mhen can mlynedd? Gŵyl newydd yn dychmygu Cymru fydd

| 10-11-2015 12:10 am

Aberystwyth fydd y lleoliad daearol ar gyfer mini-gŵyl gosmig fydd yn arddangos a dathlu agweddau ar Gymru’r dyfodol trwy gelf trawiadol, cerddoriaeth arallfydol a sgyrsiau cofiadwy. 

Tocynnau a lein-yp llawn

Bydd artistiaid gweledol, cerddorion, llenorion, perfformwyr a meddylwyr yn ymgynnull yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, 28 Tachwedd ar gyfer diwrnod o ddychmygu a chreu Cymru’r dyfodol.

Gyda ffuglen wyddonol yn dod fwyfwy amlwg yn niwylliant Cymru mae’r digwyddiad yn gyfle amserol i dynnu’r rhai sy’n weithgar yn y maes at ei gilydd mewn un man.

Ymysg yr artistiaid sy’n cymryd rhan mae’r dylunydd blaenllaw Hefin Jones [1] o Aberteifi sydd wedi creu prosiectau celf Ymgyrch Gofod Cymru a Glofa’r Gofod a ddenodd sylw ledled y byd.

Prif fand y digwyddiad yw HMS Morris [2], sy’n dod a’u pop-roc cosmig i’r ŵyl. Dyma fand a ddewiswyd i fod yn rhan o gynllun Gorwelion BBC Cymru ac sydd wedi chwarae gigs hynod lwyddiannus yn Glastonbury a Festival No.6 yr haf hwn. Yn eu cefnogi fydd cerddoriaeth electronig y band lleol, Roughion.

Bydd Canolfan Arad Goch yn ganolfan ofod am y dydd gyda’r weithgaredd yn llenwi’r adeilad, ac ynghŷd â’r perfformiadau cerddorol, bydd sgyrsiau yn trafod amryw bynciau yn ystod y dydd, gan gynnwys llenyddiaeth, gêmau cyfrifiadurol, gwleidyddiaeth a chelf.

Dywedodd Rhodri ap Dyfrig, cyd-drefnydd y digwyddiad: “Rydym yn genedl sy’n eithaf hoff o edrych yn ôl, ond trwy ŵyl undydd fel hon sy’n dychmygu dyfodolau gwahanol i Gymru, gallwn ni greu pont rhwng ein treftadaeth a’n dychymyg gan roi gwedd newydd ar Gymru heddiw.

Mae’n destun balchder i ni ein bod mor ffodus i gael cyfranwyr o’r fath safon a’n bod yn gallu rhoi un llwyfan i ffrwydro’r syniadau hyn at ei gilydd.”

Blog y trefnwyr: http://cymruddyfodoliaeth.tumblr.com/

 Cyfrif trydar: https://twitter.com/cymruddyfodol

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa