Cofnodion Cymuned

Siart Gwobr Cerddoriaeth Cymru 2016

| 19-11-2016 2:04 pm

Dyma siart o ganeuon o albyms sydd wedi ei enwebu ar Gwobr Cerddoriaeth Cymru 2016

Asiantaeth Greadigol Ddigidol | @gofodcyf

| 02-08-2016 10:58 am

Rydym yn arbenigo mewn dylunio graffigol a marchnata | www.gofod.org

Y Sbridion/ GamesCom 2016

| 29-06-2016 3:59 pm

Dw'i mor hapus i rannu bod fy nghwmni bach dwyieithog wedi ennill cystadleuaeth i gyflwyno cysyniad Y SbridionThe Flitlits ymhlith 4 o gwmnïau eraill rhyngwladol yn Gamescom 2016 / Cologne / diwrnod trwyddedau. Byddaf hefyd yn falch i ymuno ag arddangosfa Llywodraeth Cymru, sydd wedi bod mor gefnogol i fy ngwaith yn ystod y blynyddoedd olaf. Mae gen i syniad ar gyfer gêm aml-lwyfan yr wyf yn gobeithio y bydd yn cynorthwyo dysgu aml-ddiwylliannol trwy hwyl ac ymgysylltu. 

Beth mae'n golygu i fod yn Gymry?

| 23-06-2016 12:31 pm

Nid yw bod yn Gymry yn golygu siarad Cymraeg; nid yw'n golygu siarad Saesneg; nid yw'n golygu canu'r anthem genedlaethol; nid yw'n golygu bod yn ethnigedd arbennig; nid yw'n golygu dilyn crefydd arbennig, neu o gwbl.

 

Mae bod yn Gymry yn golygu i garu ac i barchu cyd-ddyn, dibwys o bwy ydyn nhw, dibwys o ble daethon nhw, dibwys eu cred, dibwys eu cariad a dibwys eu hedrychiad.

 

Goddefgarwch a dealltwriaeth yw bod yn Gymry.

 

Pleidleisiwch i aros. Peidiwch â difaru.

 

#StrongerIn • #MewnDrosGymru

Annwyl Michel

| 04-06-2016 7:02 pm

Llythyr agored i Michel Platini

Cyfres o gyngherddau gwych i ddod yn Gŵyl Gerdd Bangor

| 02-02-2016 12:10 pm

Fe fydd un o brif wyliau cerddorol Cymru yn agor eleni ar Fawrth 1af gyda chyngerdd arbennig gan Gôr Glanaethwy, sêr y gyfres deledu ‘Britain’s Got Talent.’ Ac am y tro cyntaf erioed, bydd cantorion y  ‘Swingles’ yn serennu mewn cyngerdd unigryw.

Yn ganolog i’r Ŵyl, bydd gweithiau gan gyfansoddwyr benywaidd. Bydd cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnwys  datganiad gan y Soprano, Ruby Hughes a’r perfformiadau cyntaf erioed o sawl gwaith newydd gan ferched o Gymru. Ceir hefyd yn yr Ŵyl y perfformiad cyntaf erioed yn Ewrop o ‘The Open Field’, gwaith gan y gyfansoddwraig Hilary Tann, sydd hefyd yn  enedigol o Gymru. Cafodd y gwaith ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau dramatig Sgwar Tiananmen yn Tseina, dros chwarter canrif yn ôl.

 

Cyfrif @senedd16 i ddilyn yr Etholiad

| 15-01-2016 10:48 pm

Creuwyd y cyfrif hwn i ddilyn y pleidiau gwleidyddol sy'n ceisio am eich pleidleisiau yn yr Etholiad ym Mis Mai.

Mae'r cyfrif hwn yn ddi-duedd ac ar gael yn ddwyieithog.

Y cyfrif twitter: @senedd16
Hashnod: #senedd16

Rali Cyllideb Deg i @S4C | #CaruS4C

| 27-11-2015 6:04 pm

Dydd Sadwrn y 28/11/15 bydd Cymdeithas yr iaith yn cynnal Rali Cyllideb Deg i S4C ar Sgwâr Tref Conwy am 1yh.

Mi fydd Guto Bebb, AS Aberconwy - Ceidwadol, a Trystan Lewis, Ymgeisydd Plaid Cymru yn y cynulliad flwyddyn nesaf i Aberconwy, ymhlith y rhai fydd yn siarad yn y digwyddiad.

Croeso cynnes ichi gyd ddod!

Rali Cyllideb Deg i S4C

| 24-11-2015 11:54 pm

Cynhelir y rali ar Sgwâr Tref Conwy am 1:00yh, Dydd Sadwrn y 28/11/15

Ymosodiadau

| 17-11-2015 10:58 am

Mae dau gwestiwn yn cael eu gofyn ar hyn o bryd: Beth dylid bod wedi gwneud yn wahanol i osgoi ymosodiadau terfysgol ac a allwn ni ddisgwyl mwy o ymosodiadau?

#GweddïwnDrosSyria

| 16-11-2015 9:58 am

Yn sgìl yr ymosodiad terfysgol ar bobl Ffrenig, oes posib anghofio am y miloedd sy'n byw mewn gofid, sydd wedi marw ac sy'n cael ei lladd yn Syria?

Pwy fydd yma ‘mhen can mlynedd? Gŵyl newydd yn dychmygu Cymru fydd

| 10-11-2015 12:16 am

Aberystwyth fydd y lleoliad daearol ar gyfer mini-gŵyl gosmig fydd yn arddangos a dathlu agweddau ar Gymru’r dyfodol trwy gelf trawiadol, cerddoriaeth arallfydol a sgyrsiau cofiadwy. 

Telynorion Dinbych Wrth Eu Boddau Wedi Cyfarfod Cyntaf Telynau Clwyd

| 08-10-2015 12:23 pm

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Telynau Clwyd ar ddydd Sul y 4ydd o Hydref yn adeilad Hwb Dinbych, gan groesawu telynorion ar draws Ogledd Cymru i’r sesiwn, ac hynny yn dilyn sesiwn blasu rhagarweiniol gynhaliwyd ym mis Gorffennaf er mwyn asesu’r galw am weithgaredd o’i fath yn ardal Ddinbych.

Y telynorion adnabyddus Morwen Blythin a Dylan Cernyw fydd a arweiniodd y côr telyn newydd a hynny dan adain Canolfan Gerdd William Mathias sydd wedi bod yn darparu gwersi cerdd yn Ninbych ers 2012 pan agorwyd ei gangen yn y dref.

Train(station) spotting

| 06-10-2015 1:30 pm

Does dim rhyfedd bod Aberystwyth yn apelio at bobl Birmingham.

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 49 50 51 52