Bwletin Llen Natur 72 - Rhifyn y Stormydd

| 10-03-2014 9:57 am

Croeso i Fwletin 72 (Chwefror) gan hyderu y byddwch yn cael eich plesio. Mae'r drefn golygyddol dros dro yn parhau, ac i Ifor Williams mae'r diolch am sicrhau ei fod yn eich cyrraedd ar amser ac o safon. Sylwch mai "Rhifyn y Stormydd" yw hwn, cymaint oedd yr ymateb gennych yn sgil y gwynt a'r glaw difrifol dros y Nadolig a'r Calan. Cliciwch yma i ddarllen y bwletin llawn.

Os oes gennych ddeunydd pellach peidiwch a phetruso ei anfon i ni. Cofiwch agor y dolenni glas sy'n britho'r testun os am fwy o wybodaeth ar unrhyw bwnc, naill ai o'r we neu o'r Tywyddiadur. Ni fydd fersiwn Llydewig o'r llythyr y mis hwn oherwydd profedigaeth ein cyfieithydd Dominig. Estynnwn pob cydymdeimlad ato a'i deulu.

Mae'r Bwletin yn ymddangos yn fisol ac yn cynnwys deunydd "llên natur" gan ddarllenwyr, ac ysgrifau yn seiliedig ar y cofnodion yng ngronfeydd y wefan

Gallwch lawrlwytho rhifynnau blaenorol o'r Bwletin yma ar wefan Llen Natur.

Hoffwch Llen Natur ar Facebook er mwyn dilyn eu gwaith.

[Bydd Ffrwti'n cydweithio gyda Llen Natur i hyrwyddo pob bwletin misol gan ddod â newyddion natur Cymru atoch chi.]

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa