Cofnodion Cymuned

Adeiladu teulu o drydarwyr Cymraeg!

| 11-03-2014 11:17 pm

Siarad Cymraeg? Dilynwch @TrydarCymru.

(Mwy o wybodaeth)

Bwletin Llen Natur 72 - Rhifyn y Stormydd

| 10-03-2014 9:58 am

Croeso i Fwletin 72 (Chwefror) gan hyderu y byddwch yn cael eich plesio. Mae'r drefn golygyddol dros dro yn parhau, ac i Ifor Williams mae'r diolch am sicrhau ei fod yn eich cyrraedd ar amser ac o safon. Sylwch mai "Rhifyn y Stormydd" yw hwn, cymaint oedd yr ymateb gennych yn sgil y gwynt a'r glaw difrifol dros y Nadolig a'r Calan. Cliciwch yma i ddarllen y bwletin llawn.

Plentyn y 90au yng Nghymru - be 'rydych chi'n ei gofio?

| 09-03-2014 8:06 pm

Wn i ddim sawl gwaith dw i wedi gweld rhestrau yn cael eu rhannu ar Facebook a Twitter am "20 Things That Prove You Grew Up in the 90s" neu "You're a 90s Kid If..." ac er fy mod i yn euog o'u mwynhau a'u rhannu, dw i wedi teimlo mai dim ond darn o fy mhlentyndod mae'r rhestrau hynny yn eu cynrychioli. Felly dw i wedi mynd ati i greu rhestr fy hun o bethau ddaw ag atgofion o'r 90au yn llifon ôl.

 

Dadl amlieithrwydd Gwlad Belg yn hitio memes Reddit

| 07-03-2014 7:13 pm

Trafodaeth (o fath!) yn datblygu draw ar bydew memau Advice Animals

o Reddit.com

Cofio unrhyw rai o'r 25 gêm yma? Ffefrynnau wedi'u dewis gan Pric o Lawenydd

| 07-03-2014 3:22 pm

Mae blog Pric o Lawenydd newydd gyhoeddi cofnod arall llae mae'n mynd trwy ei 25 hoff gêm - ac mae'n daith wych wedi ei dotio gyda fideos o'r gemau a sylwadau craff sydd werth ei darllen hyd yn oed os nad ydych chi'n ffan. Gwirioneddol 

"Yr Iaith Gymraeg a fi" - erthygl sydd werth 5 munud o'ch amser

| 07-03-2014 8:30 am

Fethais i hon y tro cyntaf rownd, ond mae'n werth rhoi sylw iddi eto. Ar ôl darllen rant fendigedig Madeley am y Gymraeg penderfynodd Paul Cornish ysgrifennu am ei brofiadau a'i deimladau o am yr iaith hefyd. Dyma flas ohoni:

Coleman: ‘Bydd Bale yn well na Giggs’

| 06-03-2014 5:23 pm

"Dwi ddim yn siwr os oes yna ansoddeiriau ar ôl i ddisgrifio Gareth Bale … ond dwi’n siwr y galla’i ychwanegu at y corws sy’n canu clodydd y Galactico Cymreig bore ‘ma."

Erthygl gan Gary Pritchard am Gareth Bale a'i rôl ym muddugoliaeth Cymru neithiwr. Ymddangosoadd yn wreiddiol ar wefan Sgorio.

#dathludarllen gyda Mr Schwob

| 06-03-2014 10:00 pm

Ar Ddiwrnod y Llyfr beth am ddarganfod clasuron gorau’r byd drwy wefan Gymraeg newydd Schwob?

 

Wrth fynd hefo Bethan Gwanas i Dywyn…ffaldiraldiraldiraldi…!

| 06-03-2014 6:00 am

Diolch i Bethan Gwanas (@BethanGwanas) am gael defnyddio'r erthygl hon. Dyma hi'n son am ei phrofiad yn paratoi i fod yn Diwtor Cymraeg i Oedolion yn ardal Meirionydd...

Mynd yn bananas am Fasnach deg!

| 04-03-2014 6:00 am

Ddeng mlynedd yn ôl cafodd Caerdydd ei henwi'n Ddinas Masnach Deg - y cyntaf o'i bath yn y byd. Cyrhaeddodd Caerdydd y garreg filltir hon reit ar ganol Pythefnos Masnach Deg (Chwefror 24 - Mawrth 9).

Eleni, i ddathlu, lansiwyd ymgyrch newydd sbon a'i ganolbwynt yw'r banana.

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 45 46 47 48 49 50 51 52