Cofnodion Cymuned

Pleidleisiwch am Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Sioeau 2014 y Farmers Guardian !!

| 04-03-2014 12:30 pm

Mae Sioe Aberystwyth wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth sioeau 2014 y Farmers Guardian.  Dyma'r unig sioe yng Nghymru i'w gosod ar y rhestr fer gan guro sawl sioe arall ledled y Deyrnas Unedig.

Mae'r sioe yn darparu llwyfan i fridiau cynhenid Cymru ac yn darparu cystadlaethau ar gyfer y to ifanc.  Mae ganddi gyfle da i ennill ond mae angen eich pleidlais chi arnom.  Plis rhannwch, ail-drydarwch a phleidleisiwch amdanom ar wefan y Farmers Guardian.

Dyfodol yr iaith Gymraeg???

| 03-03-2014 9:33 pm

A'r cwestiwn mawr, enfawr actually, ydi...... be os neith yr iaith Gymraeg farw?

Teclyn mwyaf grymus y cyfryngau cymdeithasol

| 04-03-2014 6:00 am

Ydych chi erioed wedi meddwl be ydi'r teclyn mwyaf grymus i'w ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol?

Helpwch i Gwblhau Cyfieithu Twitter i'r Gymraeg

| 03-03-2014 1:56 pm

Os rydych chi am gael Twitter yn yr iaith Gymraeg ymunwch gyda phrosiect cyfieithu Twitter i'r Gymraeg.

Y Gymru a Garem

| 03-03-2014 10:11 am

Y Gymru a garem... beth yn union fyddai honno meddech chi? Wel, er gwaetha'r enw anffodus sy'n awgrymu nad ydan ni fel cenedl yn caru ein gwlad eisoes, dyma'ch cyfle chi i fynegi'r newidiadau hoffech chi eu gweld yng Nghymru.

 

'Y Madogwys neu Angau!' - Trac newydd gan Gruff Rhys

| 02-03-2014 9:05 pm

Dyma'r prif drac o'i brosiect amlgyfrwng newydd American Interior, neu I Grombil Cyfandir Pell yn Gymraeg.

Can i Gymru - 10 mlynedd o dynnu blewyn o drwyn

| 28-02-2014 11:53 am

Mae'r we yn lle hyfryd weithiau: pobl yn helpu'i gilydd, cydweithio ar raddfa na welwyd erioed o'r blaen, gwneud cyfeillion ledled y byd. Waw, y rhyfeddod. 

Ond ma hefyd yn fan ymgasglu ar gyfer sylwadau mwy bitshlyd y bydysawd, a does neb wedi dod â hyn allan yn y Cymry arlein yn fwy na chystadleuaeth flynyddol Can i Gymru. Er i'r gystadleuaeth drio symud i ffwrdd o'i ddelwedd o gaws MOR yn y blynyddoedd dwetha, a hynny gyda chryn lwyddiant yn ôl sylwadau'r taste-makers are Twitter ac yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg ehangach, mae'n parhau'n ddigwyddiad Twitter hanfodol i unrhywun sy'n lecio chydig o snark diniwed. 

Felly lle mae hyn wedi dod? Sut mae hyn wedi datblygu? A be oedd y momentau Twitter aur dros y blynyddoedd? Mae'r gofnod yma'n ryff geid i 10 mlynedd o grinjo, gwaeddi ar y sgrin a chwerthin ar y gorau a'r gwaetha o #canigymru.

Pawb a'i Flob

| 27-02-2014 10:14 pm

Prosiect perfformiad blwch ffôn Aberystwyth heddiw - ffoniwch nhw!

| 27-02-2014 10:40 am

Mae Call Me yn brosiect perfformio lleoliad-benodol sy'n cael ei brofi gan fyfyrwyr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifygsol Aberystwyth heddiw ma.

Allech chi dynnu llun bob dydd?

| 27-02-2014 12:17 am

Wedi fy ysbrydoli gan bobl eraill, dechreuais i brosiect newydd ar gyfer y flwyddyn newydd.

Enfys, Penarth

Yr Egin - Barn y Bobl

| 26-02-2014 5:21 pm

Beth yw barn rhai o drigolion sir Gaerfyrddin am ymgyrch Yr Egin i ddenu S4C i'r dref? Sulwyn Tomos, Andrew Teilo, Lleucu Edwards, John Gillibrand, Catrin Dafydd, Roger Williams, Deris Williams a Superted sy'n rhoi eu hargraffiadau o'r cyfarfod cyhoeddus a'i gynhaliwyd nos Fercher, Chwefror yr 19eg.

O Gymru i'r USA!

| 26-02-2014 6:00 am

Yn ei gyrfa o dros ddeng mlynedd fel un o leisiau mwyaf nodweddiadol Cymru, mae Meinir Gwilym wedi cyrraedd cerrig milltir y mae sawl cerddor ond yn breuddwydio amdanynt: derbyn nawdd gan Yamaha, recordio deuawd â Bryn Terfel, gwerthu miloedd o cds a theithio'n helaeth yng Nghymru ac Ewrop. Ac nawr, mae Meinir ar fin ychwanegu carreg filltir arall at y rhestr - perfformio yng ngogledd America a rhyddhau albwm yno. Y penwythnos yma, Meinir fydd y prif berfformiwr yng Ng?yl Dydd G?yl Dewi Los Angeles.
 
Cefais i gyfle i gael sgwrs sydyn gyda Meinir cyn iddi adael am ddinas yr angylion.

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 46 47 48 49 50 51 52