Cofnodion Cymuned

Tynnu sylw at gystadleuaeth wahanol bob dydd

| 24-02-2014 5:26 pm

Mae dyddiadau cau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn prysur agosau ac mae'r Eisteddfod yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i gystadlu eleni.

Sgen ti ap iBooks i'r Mac? Mae llyfryn newydd yno am y Gymraeg a thechnoleg

| 24-02-2014 12:00 pm

Yn 2012 ysgrifennodd 5 aelod o'r gymuned technoleg a iaith Gymraeg erthygl yr un yn trin a thrafod agweddau gwahanol ar dechnoleg a'r cyfryngau digidol yng nghyd-destun y Gymraeg. Cyhoeddwyd y gyfres hon ar wefan ryngwladol Global Voices, gan gael eu cyfeiithu mewn i lwyth o ieithoedd eraill gan gymuned gyfieithu'r wefan. Fel arbrawf mewn cynhyrchu llyfryn digidol a'i gyhoeddi yn yr iTunes Store rhoddais yr erthyglau hyn at ei gilydd ac mae'r llyfryn hwnnw nawr ar gael yn yr iTunes Store dan y teitl 'Global Voices: Six Articles on the Welsh Language and Technology'.

Trwy dwll clo Yanukovych

| 23-02-2014 9:17 am

Mae Ilya Varmalov neu'r defnyddiwr Zyalt ar LiveJournal wedi postio cyfres o luniau'n dangos y foment pan feddiannodd y protestwyr yn yr Iwcrain gartref yr Arlywydd Yanukovych. Mae beth sydd yn y palas yn anhygoel. A ma lluniau o brotestwyr blinedig yn cael ffag yn eu riot gear yn y fath amgylchedd yn hyd yn oed gwell.

Chwilotwr Duck Duck Go ar gael yn Gymraeg

| 21-02-2014 10:53 am

Diolch i Hywel Jones am dynnu fy sylw at y ffaith bod y chwilotydd gwe Duck Duck Go ar gael yn Gymraeg:

Y gem rygbi ARALL yn erbyn Ffrainc penwythnos 'ma

| 21-02-2014 12:33 am

Pencampwyr rygbi y British Colleges Sport National Championships yw tîm merched Cymru. Eu prif hyfforddwraig yw Jenny Davies sydd â 62 cap - y mwyaf yn nhîm rhyngwladol Cymru.

Wikimedia yn cydweithio gydag Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

| 21-02-2014 6:00 am

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd heddiw rhwng y Wikimedia Foundation ac Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor i mewn i’r feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.

Joio canu yn y bath? Wel ma'r gig yma ym Mangor yn hynny x1000

| 20-02-2014 2:40 pm

Fel rhan o ddigwyddiadau Dinas Sain Bangor mae'r cwmni WetSounds yn dod i bwll nofio Bangor i gynnal gig tanddwr ar y 7fed o Fawrth sy'n cynnwys perfformiad byw gan y syrff roc senseshyns Y Niwl. Sy'n codi'r cwestiwn: sut beth ydi mosh-pit mewn pwll nofio? A sut ma riff Undegpedwar yn swnio trwy gannoedd o litrau o ddwr?

Cynnyrch newydd!

| 19-02-2014 8:57 pm

Cynnyrch newydd sbon danlli ar gael ar ein gwefan rwan! Cyntafirfelin.co.uk

Waw! Llawer Trydari!

| 19-02-2014 4:18 pm

Cymaint ffrwti doge!

Dilynwch #POsenedd i weld diwrnod gwaith Rosemary Butler

| 19-02-2014 12:32 pm

Mae hwn yn ddefnydd bach da o Twitter i roi rhyw fath o syniad o'r hyn sy'n mynd mlaen yn y Senedd ac i gynyddu (estynnwch am eich cerdyn quango bingo...) tryloywedd sefydliadau Cymru . Mae'r pobl cyfryngau cymdeithasol yn @CynulliadCymru yn gwneud ffrwd trydar byw o ddiwrnod Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sef Rosemary Butler, gan ddefnyddio'r hashnod #POSenedd.

Aps Y Sbridion i blant 8-11

| 19-02-2014 5:07 pm

Eiry Rees Thomas dw i: awdur a chrëwr cysyniadau ar gyfer y cwricwlwm. Mae'n bleser gen i fod yn gysylltiedig â'r fenter newydd hon.

Hoffwn i gyflwyno cyfres o aps iOS newydd Y Sbridion i blant, sydd ar fin cael eu cyhoeddu. Mae eu creu wedi bod yn bosibl diolch i waith dwys y Tim Sbri a chefnogaeth Sector Diwidiannau Creadigol Llywodraeth Cymru. Gweler manylion pellach ar www.ysbridion.co.uk. Mae'r aps ar gyfer dibennion iaith gyntaf gyda fersiynau ar gyfer ail iaith i ddilyn ynghyd â llyfrau cyflenwol ac adnoddau ystafell ddosbarth.

#imld14 | Diwrnod Rhyngwladol Mamieithoedd - fyddi di'n trydar yn dy famiaith?

| 19-02-2014 10:49 am

Mae pob dydd o'r flwyddyn yn ddiwrnod trydar rhywbeth erbyn hyn, ac mae dydd Gwener yma, yr 21 Chwefror yn ddiwrnod lle rydyn ni'n cael ein hannog i drydar yn ein mamiaith. P'un a ydi hynny'n trosi i ddefnydd ehangach, pwy a wyr, mae'r rheithgor mas, ys dywed y Sais. Ond mae'n teimlo'n surbwch i feirniadu ymgais i hyrwyddo defnydd ieithoedd lleiafrifol, felly fyddi di'n trydar yn dy famiaith ddydd Gwener?

Yr Eisteddfod am glywed dy farn

| 18-02-2014 8:51 pm

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd ac yn awyddus i glywed gen ti, felly os oes gen ti farn am y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o 10-15 oed, Y Lle Celf a'r celfyddydau gweledol neu gystadlaethau'r Eisteddfod, dyma'r cyfle i fynegi barn.

Gwenno | Golau Arall

| 18-02-2014 8:30 am

Dyma Nico Dafydd yn creu fy nghofnod cyntaf ar Ffrwti. Dwi hefyd yn ysgrifennu ar flogiau amrywiol. Dyma adolygiad o sengl ddiweddaraf Gwenno ar flog cerddoriaeth Isosgeles.

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 47 48 49 50 51 52