Cofnodion Cymuned

Bargyfreithiwr Gwion Lewis yn annerch Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn Llangefni ar Fawrth 1af 2014

| 17-02-2014 11:58 pm

Cyfarfod Blynyddol, Cynghrair Cymunedau Cymraeg

10yb, Dydd Sadwrn Mawrth 1af yn Oriel Môn, Llangefni

Am fanylion pellach, cysylltwch gyda Chydlynydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg sef David Wyn david@cymunedau.org neu ffoniwch 02920 486 469

www.cymunedau.org

www.twitter.com/cynghrair

http://facebook.com/cymunedaucymraeg 

Er gwybodaeth, daw cynsail y cysyniad o Wlad y Basg!

Sut allwch chi gyfrannu at Ffrwti? Dyma ganllaw syml i ddangos yn union sut

| 17-02-2014 12:51 pm

Gyda'r llwch yn setlo ar Hacio'r Iaith mae'n amser i ni esbonio chydig bach mwy am Ffrwti a sut mae'n gweithio. Roedden ni'n awyddus i gael rhywbeth yn fyw ar y we erbyn Hacio'r Iaith ond da ni'n ymwybodol bod y paent dal yn wlyb mewn mannau, a bod ambell ddarn heb ei baentio eto, diolch am fod yn amyneddgar wrth i ni roi trefn ar bethau. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r system yn gweithio, ac rydyn ni eisiau i chi ddechrau arbrofi gyda'r wefan felly dyma ganllaw ar sut i bostio eich cofnod eich hun ar Ffrwti.  


Be sy'n trendio? Haciaith, pop, Panty a gemau rygbi

| 16-02-2014 4:50 pm

Roedd yna bum peth yn trendio ddoe ar Twitter yn Gymraeg, dwi'n credu bod nhw'n eithaf arwyddocaol o fwrlwm (HELO BWRLWMWATCH) sylweddol yn niwylliant Cymraeg ar hyn o bryd.

Ffrwti yn Hacio'r Iaith!

| 15-02-2014 12:08 pm

Fydd Luistxo a fi'n cyflwyno Ffrwti pnawn ma, ond yn cyfamser dyma Storify o'r trydar gorau o'r bore:

Helo bobol y we!

| 14-02-2014 2:36 pm

Dyma ni te, fy nghofnod cynta ar Ffrwti, y gwasanaeth newydd fydd yn hidlo trydar Cymraeg a rhoi'r newyddion gwe diweddaraf. Fydd o'n rocio'ch byd, wir yr. Da ni'n hollol gyffrous amdano, a'n edrych mlaen at weld o'n datblygu. Byddwch chithau'n rhan o'i ddatblygiad hefyd gobeithio. Mwy am hynny yn y man.  

Felly, beth i wneud efo'r gofnod gynta? Wel, ci efo cetyn yn ei geg ynde!

A Basque Internet company behind this Welsh project

| 14-02-2014 10:43 am

Hello there, dear Welsh friends! Please excuse this little intrusion in English, but well... We are CodeSyntax, a Basque Internet company working since the year 2000; and we are the guys behind the machinery of Ffrwti, which we have developed altogether with Nwdls Cyf.

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 48 49 50 51 52