Croeso cynnes i Feirionnydd : ond Gwynedd a Môn yn methu?

| 10-04-2014 12:54 pm

 

Cyfarfod cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg


Nos Fawrth 27ain Mai 6yh Gwesty Plas Coch, Y Bala

"Gwefannau Cymraeg i Gynghorau Cymunedol Cymraeg?"

Cadeirydd : Pencampwr iaith Gwynedd - Craig ab Iago.

 


Methiant Môn a Gwynedd


Yng nghyfarfod blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg [ http://cymunedau.org ] yn Llangefni ar Ddydd Gŵyl Ddewi eleni, penderfynodd Cynghrair Cymunedau Cymraeg ysgrifennu at Gyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Môn i ddatgan ei
phryder ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  


Sail y pryder yw, y bydd y cynllun yn golygu gorddatblygu - sef darparu y tu hwnt i’r gofyn lleol - a byddai hynny’n niweidio sefyllfa’r Gymraeg yng nghymunedau’r ddwy sir.


Mae Cadeirydd y Gynghrair yn bryderus iawn ynglŷn â datblygiad arfaethedig sydd yn dod o dan cynllun datblygu presennol Gwynedd, sef cais am 69 o dai ar dir ger Maes Coetmor, Bethesda.

 

“Gofynna’r aelodaeth i’r siroedd i ail ystyried eu meddylfryd, ac i wneud y Gymraeg yn ystyriaeth hollbwysig o ran y penderfyniad hwn,” meddai Craig ap Ioan, sydd hefyd yn Bencampwr Iaith i Wynedd eleni.


Bydd yna gyfarfod cyhoeddus yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd y Bala gall fod yn gyfle pellach i drafod y sefyllfa wedi’r ymateb grymus i’r sefyllfa yng Nghaernarfon ar Ddydd Sadwrn Mawrth 29ain.


Cyfarfod Cyhoeddus Cynghrair Cymunedau Cymraeg

Gwefannau uniaith Gymraeg i Gynghorau Cymuned

6yh, Nos Fawrth, 27ain Mai 2014

 

Gwesty’r Plas Coch, Y Bala

 

Cyfarfod cyhoeddus i groesawu grwpiau cymunedol Cymru'n aelodau newydd,

ac i drafod ac hybu cynghorau cymuned i greu gwefannau uniaith Gymraeg.

 

Bydd cyfarfod busnes Pwyllgor Gwaith y Gynghrair yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus.

 


Am fwy o wybodaeth am Cynghrair Cymunedau Cymraeg,


cysylltwch â  Chydlynydd y Gynghrair; sef David Wyn


david@cymunedau.org


http://twitter.com/cynghrair


www.facebook.com/cymunedaucymraeg


Ymholiadau teleffon fesul ein swyddfa yng Nghaerdydd: 02920 486 469

 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa