31.7.14 7yh Llanelli > Y Busnes Cymraeg Yma ...o hyd!

| 30-07-2014 2:31 pm

 
Noson mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Llanelli i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Gaerfyrddin 

 ac i drafod oblygiadau a manteision defnyddio'r Gymraeg ym musnes cymunedol neu fasnachol:

 “Y Busnes Cymraeg Yma”

Siaradwyr gwadd -

o Gyngor Tref Llanelli - Mel Edwards 

a Rhianedd Rhys o 'Y Lle': Lolfa Gymunedol a Chanolbwynt Iaith Llanelli.

Cadeirydd:  Craig ap Iago, Pencampwr Iaith, a Chadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg.

Croeso am 7yh

Cyfarfod cyhoeddus 7.30- 8.30yh

Darparir te a choffi, a croeso cynnes i bawb.

I sicrhau sedd, cysylltwch gyda david@cymunedau.org 07964 684 820 

  

dilynwch: 

http://twitter.com/cynghrair 

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

 

#CCCymraeg...yn croesawu’r Eisteddfod i Lanelli

Y £USNES CYMRAEG YMA

Daw caredigion yr iaith ynghyd yn Llanelli ar drothwy dechrau’r Eisteddfod Genedlaethol yno i drafod sut gallai'r Eisteddfod cynyddu statws yr iaith ac elwa busnesau yn lleol.  Ceir cyfarfod cyhoeddus Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar nos Iau, 31 Gorffennaf yn Neuadd Gymunedol Llanerch i drafod ‘Y Busnes Cymraeg Yma...o Hyd.’

“Erbyn hyn, mae’n angenrheidiol bod y Gymraeg gael ei defnyddio fel iaith fyw ac iaith gwaith,” yw barn Craig ab Iago, Cadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg.

Dyna’r gobaith – ac yn ardal Llanelli mae yna’r angen i ddatblygu strategaeth hirdymor er mwyn sicrhau swyddi o safon yn y dref ei hun. Mae Cyngor Tref Llanelli eisoes yn aelod o Gynghrair Cymunedau Cymraeg, mudiad sydd yn hybu grwpiau cymunedol a busnesau sy’n gwneud defnydd o’r iaith neu sydd am i’r Gymraeg ffynnu yn eu hardal.

Eleni, mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg wedi derbyn y cynnig i gydweithio efo gwaddol y Fro (Eisteddfod Genedlaethol 2012) i’w helpu i sefydlu canolfan i’r Gymraeg. Beth tybed yw dymuniad Sir Gaerfyrddin am y dyfodol?

Siaradwyr gwadd - o Gyngor Tref Llanelli - Mel Edwards

a Rhianedd Rhys o 'Y Lle': Lolfa Gymunedol a Chanolbwynt Iaith Llanelli.

Croeso am 7yh, cyfarfod cyhoeddus 7.30- 8.30y.h.


Am fwy o wybodaeth am Gynghrair Cymunedau Cymraeg, neu i drefnu cyfweliad cysylltwch â David Wyn david@cymunedau.org 07964 684 820 / 02920 707 469

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa