Gwaddol Sir Gâr

| 22-09-2014 9:16 pm

Daw grwpiau cymunedol Cymraeg y Cynghrair hwn at ei gilydd eto Nos Fawrth yma, 23ain o fis Medi yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli am 7yh er mwyn cymryd camau ymarferol cadarnhaol i wneud y mwyaf o ymweliad yr Eisteddfod ag ardal Llanelli eleni.

Fe fydd yna groeso cynnes i drigolion yr ardal i ymuno gyda ni ar y noson.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â david @ cymunedau [DOT] org 

Gwaddol Gwell na Gweddol

IE I WADDOL!

dros Gymru’n gwlad…

Mae’r refferendwm yn yr Alban wedi rhoi’r pwyslais yn ȏl ar gwestiynau mawr llywodraethu:

pwy sydd â’r hawl i wneud hynny ?

at fudd pwy?

a sut bydd hyn yn gweithio’n ymarferol?

“Rhaid i ni gofio taw sefyllfa unigryw sydd gennym ni yng Nghymru,” medd Craig Ab Iago, Cadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg, “Rhaid sicrhau bod yr iaith yn cael ei hamddiffyn a’i hybu trwy’r modd ry ni’n gweithredu fel gwlad.”

Daw grwpiau cymunedol Cymraeg y Cynghrair hwn at ei gilydd eto Nos Fawrth yma, 23ain o fis Medi yn Ysgol Dewi Sant am 7yh er mwyn cymryd camau ymarferol cadarnhaol i wneud y mwyaf o ymweliad yr Eisteddfod ag ardal Llanelli eleni.

Ymysg y syniadau yw i barhau’r â’r gigs iaith Gymraeg yn y dref er mwyn manteisio ar eu llwyddiant a’r diddordeb yn niwylliant ieuenctid yn ystod y Brifwyl.

Mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg newydd gynhyrchu adroddiad hanner blwyddyn a chyfansoddiad newydd.

Am wybodaeth bellach, neu i drefnu cyfweliad / dod draw i’r cyfarfod cysylltwch â david @ cymunedau [DOT] org / 07964 684 820.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa