Fforwm Fawr Llanelli

| 21-10-2014 6:04 am

 
  
FFORWM DRAFOD 
 
Cynghrair Cymunedau Llanelli
 
yng nghwmni'r Cyng. Cefin Campbell
 
 
Ysgol Gymraeg Dewi Sant
 
Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS
 
Nos Fawrth (yma) 21ain o fis Hydref 2014
 
6.30yh  - 8yh   
 
 
Dere i gael dishgled ac i drafod :
 
 
  • Addysg Gymraeg
 
  • Dysgwyr/Cymraeg i Oedolion
 
  • Hybu’r Gymraeg yn Gymunedol
 
  • Plant a Phobl Ifanc
 
  • Y Gymraeg yn y sector fusnes
 
 
...ac eich awgrymiadau chi i sicrhau gwaddol gwell na gweddol.
 
 
 
 
gyda diolch 

David Wyn   

http://cymunedau.org  

david AT cymunedau DOT org  -------------------------  

dilynwch:  

http://twitter.com/cynghrair  

http://facebook.com/cymunedaucymraeg
 
 
--------------------------
 
#FFORWMFAWRLLANELLI
#gwaddolsirgar
 
 
ON Nodwch fod y lleoliad wedi newid i Ysgol Dewi Sant ac nid Ysgol y Strade!  DIOLCH
 
 

CYNGHRAIR CYMUNEDAU LLANELLI…

Fforwm Drafod i adfywio’r iaith!

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ym mis Medi i drafod posibiliadau Gwaddol Sir Gâr, ceir cynhadledd ar y cyd rhwng Cynghrair Cymunedau Cymraeg a Phwyllgor Llywio Llanelli yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant : sef Fforwm Drafod i’r iaith yn y dref ei hun [Nos Fawrth 21ain o fis Hydref].

Ymysg y pynciau llosg bydd addysg Gymraeg – gan gynnwys oedolion a dysgwyr; defnydd o’r Gymraeg yn y sector fusnes; plant a phobl ifanc, a hybu’r Gymraeg yn gymunedol.

“Amcan y Fforwm Drafod yw i barhau â’r momentwm a greuwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol dros yr haf, ac i sicrhau taw trigolion yr ardal sy’n perchnogi ar ddatblygu strategaeth adfywio,” meddai Cyfarwyddwr Cwmni Sbectrwm Cefin Campbell* – un o arbenigwyr pennaf cynllunio iaith yng Nghymru – sydd am arwain y drafodaeth. “Fe fyddwn ni’n sicrhau bod hynny’n seiliedig ar ddata ac ymchwil, er mwyn ceisio creu cyfleoedd ymarferol go iawn i drigolion yr ardal.”

Dyma felly ymateb cadarnhaol tu hwnt i her sy’n gwynebu’r iaith yn ardal Llanelli eleni.

* Cefin Campbell oedd Cadeirydd y Gweithgor Iaith wnaeth baratoi adroddiad i Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer adfywio’r Gymraeg.

FFORWM DRAFOD Cynghrair Cymunedau Cymraeg:

Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS

Nos Fawrth (yma) 21ain o fis Hydref 2014 6.30yh – 8yh

Am fanylion pellach, cysylltwch â David Wyn

david AT cymunedau DOT org

www.twitter.com/cynghrair

www.facebook.com/cymunedaucymraeg

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa