Fideo Wyth yn Sioe Gemau Cymru 2014

| 22-07-2014 4:12 pm

Fideo Wyth wrthi eto. Dim fel 'na. Wel, withe fel 'na. Ond dim tro yma. Caerdydd sy'n cael hi tro yma. Dim fel 'na. Ar Sioe Datlbygiad Gemau Cymru.

Fideo Wyth (@fideowyth) yw platfform newydd ar gyfer popeth nyrd a gîc Cymreig.
Wele fideo newydd o Sioe Datblygiad Gemau Cymru 2104 ond wrth gwrs, mi fydd llawer mwy o'r sioe ac o bethau eraill, ymysg pytiau byrach ar ein sianel youtube www.youtube/user/fideowyth ac hefyd ar ein 'gwefan' www.fideowyth.wordpress.com


Mwynhewch y fideo ond cofiwch, er efallai bo' chi ddim yn mwynhau y fath yma o ddiwylliant, digon posib y bydd rhai o'ch dilynwyr yn. Yn fwy na hynny, mae fideo wyth yn neud y peth mwya naturiol bosib dros y Gymraeg, dim protest, dim gweiddi, ond byw ein bywydau a trafod y pethau da ni'n caru yn y Gymraeg. Felly go on, rhowch aildrydariad bach. Byddwch chi'n safio'r Gymraeg drwy wneud. Wel... chi'mo. Falle.Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa