FfrwtiBot

Bydd @ElinorGomer yn holi #MennaElfyn am #ElunedPhillips @Gwyl_Cynhaeaf #Aberteifi fory am 3 https://t.co/GDVH2Edlc9

llun defnyddiwr twitter.com | 30-09-2016 3:15 pm | FfrwtiBot

Trethu tai haf: beth yw'ch barn chi?

llun defnyddiwr lleol.cymru | 30-09-2016 2:59 pm | FfrwtiBot

Abersoch: Mwyafrif o dai'r dref yn dai haf Yr wythnos hon, fe fu'r rhaglen y Byd ar Bedwar yn siarad gyda pherchennog un tŷ gwyliau sy'n cyhuddo'r cyngor lleol o fod yn hiliol am godi treth ychwanegol ar ail gartrefi. "Mae'r Cyngor yn moyn 'mod i'n talu mwy. Pam?

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lleol.cymru @lleoldotcymru | 30-09-2016 12:17 pm

*Hysbys Newyddion* Trethu tai haf: beth yw'ch barn chi? bit.ly/2dESbwd

*Swydd Newydd* Gweithiwr Prosiect Pobl Ifanc Cymunedol

llun defnyddiwr lleol.cymru | 30-09-2016 2:58 pm | FfrwtiBot

Darparu cefnogaeth ac arweiniad i bobl ifanc sengl, ddigartref fel rhan o'u cymorth parhaus yn y gymuned.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lleol.cymru @lleoldotcymru | 30-09-2016 1:46 pm

*Hysbys Swydd* Gweithiwr Prosiect Pobl Ifanc Cymunedol bit.ly/2dF4OHC

Ymddiried YDdG|WBT on Twitter

llun defnyddiwr twitter.com | 30-09-2016 1:50 pm | FfrwtiBot

Newyddion: tyfu diwydiant gemau addysgiadol #Cymraeg a cherddoriaeth Cymraeg< prosiectau Ysgoloriaeth Owen Edwards https://t.co/fMuISdPUYx

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gareth Morlais @melynmelyn | 30-09-2016 8:52 am

Llongyfarchiadau i @OwainSgiv a @dafprys < #Ysgoloriaeth Owen Edwards @ymddiried twitter.com/ymddiried/stat…

Llywodraeth Cymru yn colli bron i £1 miliwn wrth werthu eiddo ym Mhontypridd

llun defnyddiwr plaid2016.cymru | 30-09-2016 11:56 am | FfrwtiBot

Mae Llywodraeth Cymru wedi afradu bron i £1 miliwn o arian trethdalwyr ar ôl gwerthu dau eiddo oedd yn eu meddiant ym Mhontypridd. Mewn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Neil McEvoy AC, datgelwyd fod Llywodraeth Cymru wedi colli cyfanswm o £979,000 ar ôl gwerthu dwy siop yn ddiweddar ar Stryd Tâf ym Mhontypridd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | 30-09-2016 9:57 am

FOI gan @neiljmcevoy yn datgelu i Lywodraeth Cymru golli bron i £1 miliwn wrth werthu eiddo ym Mhontypridd plaid2016.cymru/millionpoundsc…

Croeso cynnes iawn i'r garfan gyntaf o fyfyrwyr @CyfieithuCC @CymraegAber @colegcymraeg #cyfieithu #CymruRyngwladol #CaruAber #GlasAber

llun defnyddiwr twitter.com | 30-09-2016 10:05 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cyfieithu@Aber @CyfieithuCC | 29-09-2016 10:29 am

Croeso cynnes iawn i'r garfan gyntaf o fyfyrwyr @CyfieithuCC @CymraegAber @colegcymraeg #cyfieithu #CymruRyngwladoltwitter.com/i/web/status/7…

Y Lle

llun defnyddiwr s4c.cymru | 29-09-2016 11:50 pm | FfrwtiBot

Mae rheolaeth rieni'n caniat?u i chi wrthod neu dderbyn mynediad i raglenni sy'n anaddas i blant. Gallwch ei gosod i ofyn am gyfrinair bob tro, neu ddim o gwbl.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Y Lle @yllearall | 29-09-2016 1:29 pm

Y Lle! Heno neu rwan: s4c.cymru/clic/c_level2.…

Ail agor swyddfa @Plaid_Cymru Bangor fory efo @irfonwilliams @beckywilliams79 @Hawlifyw &amp; codi arian i @MacmillanCymru 12.30, Stryd Fawr.

llun defnyddiwr twitter.com | 29-09-2016 10:41 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sian Gwenllian AC/AM @siangwenfelin | 29-09-2016 9:14 pm

Ail agor swyddfa @Plaid_Cymru Bangor fory efo @irfonwilliams @beckywilliams79 @Hawlifyw & codi arian i… twitter.com/i/web/status/7…

Bobl Aberystwyth! Taith Merch yr Eog yn agor yn eich tref hyfryd wythnos nesaf. Ydych chi wedi prynu eich tocyn eto? https://t.co/rrJT8mad72

llun defnyddiwr twitter.com | 29-09-2016 9:37 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Theatr Genedlaethol @TheatrGenCymru | 29-09-2016 2:51 pm

Bobl Aberystwyth! Taith Merch yr Eog yn agor yn eich tref hyfryd wythnos nesaf. Ydych chi wedi prynu eich tocyn eto… twitter.com/i/web/status/7…

Trafodaeth fywiog mewn cyfarfod cyhoeddus llawn dop gyda @LeanneWood a @LlyrGruffydd yng ngwesty Maenan ger Llanrwst

llun defnyddiwr twitter.com | 29-09-2016 9:36 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | 29-09-2016 7:11 pm

Trafodaeth fywiog mewn cyfarfod cyhoeddus llawn dop gyda @LeanneWood a @LlyrGruffydd yng ngwesty Maenan ger Llanrwst pic.twitter.com/6rpBprUhHi

@LeanneWood yn cwrdd â rheolwyr Airbus i drafod yr economi ac oblygiadau Brexit

llun defnyddiwr twitter.com | 29-09-2016 9:35 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | 29-09-2016 5:33 pm

.@LeanneWood yn cwrdd â rheolwyr Airbus i drafod yr economi ac oblygiadau Brexit pic.twitter.com/EB1mTefPHn

sylw i @Gwyl_Cynhaeaf, un o ddigwyddiadau mawr y penwythnos hwn.

llun defnyddiwr twitter.com | 29-09-2016 9:17 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cylchgrawn Golwg @CylchgrawnGolwg | 29-09-2016 3:04 pm

'Y gynghanedd ar y stryd' - sylw i @Gwyl_Cynhaeaf, un o ddigwyddiadau mawr y penwythnos hwn. pic.twitter.com/o4mquGGiQP

Myfyrwyr o Colegau AB yn cymryd rhan yn y #Sgwrsgoiawn @ColegauCymru

llun defnyddiwr twitter.com | 29-09-2016 8:59 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Claire Roberts @Claire_CCymru | 29-09-2016 11:36 am

Myfyrwyr o Colegau AB yn cymryd rhan yn y #Sgwrsgoiawn @ColegauCymru - manteision o ddefnyddior Gymraeg mewn gwaith pic.twitter.com/xJM5i5nDme

Digwyddiadau i chi!

llun defnyddiwr us11.campaign-archive1.com | 29-09-2016 8:26 pm | FfrwtiBot

Eisteddfod2017

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Menter Bro Ogwr @menterbroogwr | 29-09-2016 3:57 pm

Digwyddiadau Pwyllgorau Apêl Eisteddfod 2017 yn eich ardal chi! | Eisteddfod Fundraising Events in your area! eepurl.com/chVC_n

Y 2 grŵp di gweld dyddiau gwell

llun defnyddiwr instagram.com | 29-09-2016 6:24 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bolycs Cymraeg @BolycsCymraeg | 29-09-2016 8:08 am

Aduniad Mega ac Eden - Y 2 grŵp di gweld dyddiau gwell - Cwmderi 2016 ift.tt/2dtg9P6 pic.twitter.com/qReR2Yi0QZ

Canlyniadau: 6.106 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 405 406 407 408