Fideo gan Sianel62 o Mered yn trafod pwysigrwydd anufudd-dod sifil

llun defnyddiwr youtube.com  |  23-02-2014 8:09 pm | FfrwtiBot

Stori lawn (youtube.com) »»

19 Trydariad | 2 Ymatebion

Sianel 62 @sianel62 | 23-02-2014 8:48 pm

FIDEO - Dr. Meredydd Evans yn trafod ymgyrch di-drais diweddaraf @cymdeithas yn erbyn y llywodareth youtube.com/watch?v=cHwwbo? AD plis #6pheth
profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt

Greg Bevan @gregbevan | 23-02-2014 8:54 pm

Anufudd-dod sifil, gweithredu di-drais, fideo Dr. Meredydd Evans youtube.com/watch?v=cHwwbo? @sianel62

Sian Howys @sianhowys | 23-02-2014 9:13 pm

Mar?d a @hogyndrwg - pwysigrwydd penderfyniad @cymdeithas i weithredu ymgyrch anufudd-dod suful dros #6pheth youtube.com/watch?v=cHwwbo?
profile rt

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 23-02-2014 9:35 pm

TD @sianel62 FIDEO Dr Meredydd Evans yn trafod ymgyrch di-drais @cymdeithas yn erbyn @LlywodraethCym youtube.com/watch?v=cHwwbo? #6pheth
profile rt

Robin Crag Farrar @hogyndrwg | 23-02-2014 9:55 pm

Mer?d yn cefnogi ymgyrch #6pheth @cymdeithas. Braf oedd cael mynd i'w weld efo @gregbevan @sianel62 youtube.com/watch?v=cHwwbo?
profile rt

S4C @S4C | 24-02-2014 1:38 pm

@hogyndrwg Meredydd Evans a?i wraig Phyllis ? am fwy gwyliwch MERED 2 Mawrth 8.00: portread o Dr Meredydd Evans tinyurl.com/nqw4j5v
profile rt

Sianel 62 @sianel62 | 24-02-2014 10:01 am

Diolch i bawb sydd wedi AD fideo Mered ac anufudd-dod sifil hyd yma! Os feddoch chi hi ddoe, dyma'r dolen Youtube youtube.com/watch?v=cHwwbo?

S4C @S4C | 24-02-2014 1:36 pm

@sianel62 Meredydd Evans a?i wraig Phyllis ? am fwy gwyliwch MERED 2 Mawrth 8.00: portread o Dr Meredydd Evans tinyurl.com/nqw4j5v

Ymatebion

| 23-02-2014 9:43 pm | #1

Byth wedi cwrdd ? dyn mor garedig a chroesawgar! Siaradodd am 28 munud heb stopio, am ystod eang o bethau difyr. Falle'r peth mwyaf diddorol i mi (sydd ddim yn y fideo terfynol), oedd pryd soniodd am y cyfnod o frwydro dros S4C - roedd rhaid iddo ddewis rhwng gweithio i'r BBC ac ymuno ag ymgyrch weithredol Cymdeithas - iddo fe, roedd y dewis yn un amlwg!

Fe hefyd ddwedodd (nid ar gamera), base fe'n caru ymddangos o flaen y llys unwaith mwy cyn iddo....! Arwr.

| 24-02-2014 12:04 pm | #2

Diolch am y fideo. Mae'n ysbrydoliaeth. Mae'r dyn yma wedi bod yn arloeswr mewn cymaint o feysydd a'n parhau'n ysbrydoliaeth i genhedlaethau newydd. Anhygoel o foi. Oedd o yn un o'r ffilmiau cynharaf i ddefnyddio'r Gymraeg sef Noson Lawen (1950).

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa